04.07.2023 meetme 2.2 projektiteostajate infotund Zoomis

04.07.2023 toimus meetme 2.2 projektiteostajate infotund Zoomis, kus tutvustati projektide elluviimise ja tähistamisega seotud nõudeid, selgitati kuidas esitada maksetaotlust ning vastati taotlejate küsimustele. Projektidega seotud nõuded on JAP kodulehel rubriigis https://japnet.ee/projektide-teostajatele/