TEATED / UUDISED

MTÜ Järva Arengu Partnerid üldkogu kinnitas 2022 aasta Rakenduskava, mille alusel avatakse LEADER projektide 2022 kevadvoor vabaühendustele ja kohalikele omavalitsustele.
Voor on avatud 07.veebruar  kuni 16.veebruar kella 15-ni
Avatakse meetmed:
M1.1.1 Investeeringud piirkonna arenguks
M1.2 Kogukonna ühisprojektide toetus

Taotlusi saavad esitada Järva vallas (välja arvatud endine Imavere valla piirkond) ja Paide linna maapiirkonnas (endise Paide ja Roosna-Alliku vallas) tegutsevad vabaühendused ja kohalikud omavalitsused.

E-infotund taotlejatele toimub 10.detsembril kell 15
>> Registreeru e-infopäevale
>> Vaata Kevadvooru infot

13.novembril 2021 toimus Järvamaal üle mitme aasta Järvamaa giidide atesteerimise eksam.
>>> Vaata lähemalt SIIT

  

 JAP Juhatuse otsusega 1/ 01.11.2021 kinnitati  JAP 2021 sügisvooru meetme 2.2 pingerida

>> Vaata juhatuse otsust 1/01.11.2021
Projektid edastati otsuse vormistamiseks PRIA-sse 04.11.2021. 
Vastavalt LEADER määrusele võite hakata projektis planeeritud investeeringuid ellu viima, kuid seda omal vastutusel. Projektide menetlemine PRIA-s võib võtta aega maksimaalselt 3 kuud (üldjuhul 60 päeva).

Et kohe alguses kõik õigesti läheks korraldame 15.11.2021 kell 16.00 E-infotunni rahastatud projektide teostajatele. 
Eriti soovitame osaleda neil taotlejatel, kes pole varem LEADER toetust saanud.

JAP Üldkogu kinnitas 2022 rakenduskava, mille alusel avatakse 2022. aastal järgmised taotlusvoorud:
Ettevõtluse jätkusuutlikkuse toetus (COVID-19)
Taotlusvoor on avatud 03.-12.01.2022 kell 15.00
e-infopäev toimub 05.11.2021 kell 13.00
>> Vaata taotlusvooru infot ja 05.11 esitlust.

***
Kevadvoor – Meede 1.1.1 ja 1.2
Taotlusvoor on avatud 07.02.2022 kuni 16.02.2022 kell 15.00
***
Sügisvoor – Meede 2.1 ja 2.2
Taotlusvoor on avatud 05.09.2022 kuni 14.09.2022 kell 15.00

10-11.09.2021 toimus JAP piirkonna vabaühenduste õppekäik Harjumaale, kus külastasime Keilat ja Tuula kogukonna keskust. Täname vastuvõtjaid väga huvitava programmi eest! Aitäh Maret Lepiksaar! Ja suur-suur tänu säravatele piirkonna tutvustajatele, kes meile oma lugusid jagasid. Saime palju uusi teadmisi ning innustust ja uusi mõtteid.
Jalutasime läbi Keila linna parkide Jaanus Välimäe saatel, kes tutvustas linna eluolu ning viis terviseradadele. Gethe Kooli kõneles noortekeskuse tegevustest ja avas saladuse loori tuleviku mõtetelt. Käisitöösalong Vaarikas Vahukoorega rabas elegantse käsitöövalikuga. Vaarika Koidu tänava maja on nagu segasumma-suvila või vanaema õunapuu otsas – muinasjutuline päikesepesa erinevateks tegevusteks laste ringidest ja laagritest kuni tähtpäevade tähistamiseni. Meile pakuti maitsvaid küpsetisi ja juttu oleks kauemaks jätkunud Keila Miikaeli kirik ja kirikuõpetaja Matthias Burghardt on vaatamisväärsused mõlemad. Kirik peidab tõelisi aardeid ja lugusid sajandite tagant. Keila Kultuurikeskuses saab vaadata/kuulata sealt pärit muusikuid nii tänasest päevast kui pisut kaugemast ajast. Harjumaa muuseumis rääkis German Lebedev Keila ajaloost ja väga põnevast Keila majalinnusest. Tuulas tuututas meile sealsest kogukonna keskusest ja küla liigutamisest sädeinimene Eve Riga.
Sille Pudel
MTÜ JAP konsultant.

>> Vaata rohkem pilte SIIT.

Järva valla muuseumitee.  Teel on seiklusi!  Vaata kodulehte siit.

2021 Sügisvoor ettevõtjatele on avatud 01.09.- 07.09.kell 15.00
>> Vaata taotlusvooru infot

2. ja 3. augustil 2021 kell 15.00 toimuvad Arukate külade arenguprogrammi seminarid/mõttekojad Paide linna ja Järva valla vabaühendustele, külavanematele ja külaaktivistidele.

Tutvustame JAP Koostööprojekti “Arukate külade arenguprogramm”, arutame tulevikuplaane ja taotlusvõimalusi, omavalitsuste esindajad tutvustavad linna/valla tegemisi ja lõpetame seminari ühise õhtusöögiga.

Kavad leiad siit:
2.august 2021 Paide linn, seminari kava
3.august 2021 Järva vald, seminari kava

Vajalik eelnev registreerimine hiljemalt 29.07.2021 lingil: 21-08 seminari registreering

JAP korraldab sel aastal laupäeval 24.07.2021 RINGSÕIDU avatud taludesse JAP tegevuspiirkonnas.
ALUSTAME 9.30 Paide Muusika-ja teatrimaja parklast- Roosna-Alliku bussijaam- Kaalepi pood. KÜLASTAME Tammsaare Lõuna talu- Haikaatri talu- Hobukooli park- Kaljusalu talu- Mäeotsa hobitalu- Rutikvere mõisa Kalakasvandus. TAGASI: Paide- Roosna-Alliku- Kaalepi.
Ringsõidu osalustasu on 10€ (tasutakse ette, teile esitatud arve alusel).
Eelregistreerimine kuni 21.07.2021 lingil: AVATUD TALUDE RINGSÕIT


JAP Koostööprojekti „Arukate külade arenguprogramm“ 
Koolitusprogrammis osalejad on: 
Kriilevälja küla
Kontaktisik – Anneli Tumanski, MTÜ Kriilevälja küla Selts juhatuse liige
Koolitusel osalevad – Anneli Tumanski ja Kuido Pettai
* Oleme arenev küla, kus alati on olnud tegusad inimesed ja ettevõtjad, kes kogukonda panustavad. Viimastel aastatel on külas jõudsalt arenenud eramuehitus ning kasvanud on elanike arv just noorte, lastega perede osas. Külaelanike ettevõtmisel valmis 2019. aastal külaplats, kus käivad koos nii noored kui vanad. Juba on elanike seas välja kujunenud traditsioonilised üritused (Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine lipuheiskamisega, kevadtalgud, jaanipäev, lõikuspidu, advendi tähistamine, külakoosolekud jpm.) Üritustel osalevad nii külaelanikud kui külalised Paide linnast, linna teistest küladest ja väljastpoolt.
2014. aastal saime Paide valla parima heakorraga küla tiitli.
Eelmine arengukava aastateks 2008-2013 lõppes ning seal seatud eesmärgid said täidetud. Antud projektis soovime koostada uue arengukava, konkretiseerida küla arengusuundi, seada eesmärgid järgnevateks aastateks, sh küla heakord, küla teede korrashoid, valgustus, teenuste kättesaadavus, kultuuri(ühis)üritused.
Üheks uue arengukava eesmärgiks on ka sõprusküla leidmine Tirooli piirkonnast, mis värskendaks Kriilevälja küla ja Paide linna kultuurielu veelgi. Oleme suhelnud Austria Suursaatkonnaga Tallinnas, kuid siiani pole sõprusküla leida õnnestunud. Soovime olla küla, kus meie oma ühisürituste kõrval toimuvad ka üritused teiste rahvaste/rahvuste kultuuridest.
** Projekti lõpus on valmis küla uus arengukava lähtudes Kriilevälja küla elanike soovidest ja ettepanekutest, JAP tegevuspiirkonna strateegiast, Paide linna arengukavast ning Järvamaa Arengustrateegiast. Oleme jätkuvalt korraldamas kultuuriüritusi, tegeleme sõprusküla leidmisega. Soovime olla esimene küla Paide linnas, kel koostööleping sõpruskülaga.
Koeru piirkond
Kontaktisik – Ülle Jääger, rolliks on kogukonna sidumine, inimeste üksteisele lähemale toomine ning seismine oma piirkonna heaolu eest, korraldada ühiseid üritusi ning kirjutada projekte.
Koolitusel osalevad – Ülle Jääger ja Kirsika Ilmjärv.
* Koeru piirkonnas on toimunud viimase poole aasta jooksul mitu kogunemist kogukonnakogu loomiseks. Tänaseks oleme jõudnud kinnitada Koeru kogukonnakogu tööpõhimõtted. Praegu on avatud võimalus kandideerida kogukonnakogusse. Programmis osalemine annab kindlasti oskused, kuidas Koeru piirkonna kogukonnakogu saaks hakata praegust olukorda hindama ja piirkonna üldiseloomustust koostama, et luua Koeru piirkonna arengukava.
** Peaeesmärgiks on jõuda oskusteni, kuidas tegutseda, et Koeru piirkond oma arengus võrreldes Järva vallaga tervikuna, ei jääks maha ja kuidas tagada piirkonnale vajalik tehniline ja sotsiaalne infrastruktuur. Viimase all mõtleme avalike teenuste paremat kättesaadavust, samuti vaba aja veetmise võimaluste avardamist.
Koeru piirkonnas elab 1900 inimest.

JAP osaleb koostööprojektis – Arukate külade arenguprogramm


5. mail 2021 algab Kesk-Eesti giidide arenguprogramm

Oktoobrini kestva pika ja põhjaliku koolituse eesmärgid on:
Tõsta giidide ja lugude jutustajate professionaalset taset. Propageerida giidi elukutset ja võimalust maapiirkonnas ise ettevõtjana või töövõtjana tegutseda, luua soovijatele valmisolek taotleda giidi kutset. Tuua giidinduse juurde uusi inimesi ja anda tegutsevatele giididele motivatsiooni ja uusi ideid. Luua giidide võrgustik.
Koolitusprogramm koosneb 13-st koolituspäevast.
 >>>  Vaata koolituse ajakava
 >>>  Registreeru koolitusele SIIT

Kesk-Eesti giidide arenguprogrammi korraldatakse ja rahastatakse LEADER tegevusgruppide Järva Arengu Partnerid, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ja Raplamaa Partnerluskogu koostööprojektist “Keskpõrandale kokku” koostöös Eesti Giidide Liiduga

Teade ettevõtjatele

Uudised Maaeluvõrgustikult:
Olete oodatud osalema kahel veebiseminaril:

Neljapäev – 11. märts kl 14.-15.00
Teadlase vaade maaelu arengule 9. loeng „Kohalik heaolu“
Lektor: Kersti Kriisk, PhD TÜ ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltöö lektor
Registreerimine avatud:
https://maainfo.ee/index.php?id=7364&page=3394&

Neljapäev – 18. märts kl 14.-15.00
Maaelu pikaajalise visiooni ideekorje mõttekodade kokkuvõtted
Registreerimine avatud:
https://maainfo.ee/index.php?id=7365&page=3394&

17. märtsil avaneb PRIA taotlusvoor “Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus“ ettevõtjatele.

>>  Vaata lähemalt siit
>>  Vaata infopäeva salvestust siit.

Veebikoolitus HOBIKOKAST ETTEVÕTJAKS toimub ajavahemikul 20.04.-11.05.2021
Koolitaja on Hilja Pillisner
Koolitus koosneb neljast iseseisvast moodulist, igaüks pikkusega 3-3,5 akadeemilist tundi.
Toiduhügieeni algõppe läbimise kohta saavad osalejad tunnistuse. Samuti saavad osalejad abimaterjalid, mille alusel ise enesekontrolli (EK) plaan koostada.
>> Vaata programmi ja registreeru koolitusele.

Koolitus korraldatakse ja rahastatakse LEADER tegevusgruppide Järva Arengu Partnerid, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ja Raplamaa Partnerluskogu koostööprojektist “Keskpõrandale kokku”.

25.jaanuaril 2021 toimus Järvamaa mõttekoda “Maaelu areng – maapiirkondade pikaajaline visioon 2040”.
Mõttekoda toimus koostöös Maaeluvõrgustikuga, kes koordineerib Euroopa Komisjonilt tulnud üleskutset anda sisendit maapiirkondade pikaajalise visooni koostamiseks.
Osalesid JAP tegevuspiirkonnast Aivar Tubli, Teele Kukk, Getter Klaas, Silva Anspal, Sille Pudel, Karola Jaanof. Lõuna-Järvamaalt Pipi-Liis Siemann, Imre Heinsaar, Anneli Siimussaar, Rainer Eidemiller, Riina Trumm ja JAK esindaja Külli Eller.
Vrtuaalset mõttekoda juhtis Ave Bremse Põllumajanduseuuringute Keskuse Maaelu võrgustikutöö osakonnast.

Kuigi ideekorje aeg oli lühike, said LEDER tegevusgrupid ka esimese sisendi uue perioodi strateegia ettevalmistamiseks.

20.01.2021 toimus Projekti Keskpõrandale kokku juhtrühma e-koosolek. > Vaata siit.

15.01.2021 toimus kolme koostööpartneri (Järvamaa Arenduskeskuse, Järva Arengu Partnerite ja Lõuna-Järvamaa Koostöökogu) e-arutelu teemal – Roheline sihtkoht Järvamaa. > Vaata siit.

12.01.2020 toimus uue koostööprojekti 5*Nature+ juhtrühma koosolek. > Vaata siit.

Soovime koostööpartneritele head alanud aastat!

Oleme jälle levis uuel aastal alates 4.01.2021!

  Projekti lõpuseminar Lääne- Harjumaal 3.-4. detsembril 2020
Seminar algas ekskursiooniga taasavatud Padise kloostris.
Esimesel päeval toimus 5*Nature seminar Padise kultuurimajas.
Kuulasime ülevaadet Porikuu festivalist 2020 ning  vahetasime Porikuu ja Kurjailma festivalide kogemusi.
Tutvusime 5*Nature projektist hoogu saanud Loode-Eesti toiduvõrgustiku tegemistest ja Loode-Eesti geopargi arengutega. Viimase kohta leiab esitluse siit > Esitlus E.Koiv
Jätkuprojekti 5*Nature+ arutelu toimus õhtul Hestia Hotel Laulasmaa SPAs.

Teine päev algas Rohealgatuste seminariga  Padise kultuurimajas. 
Lääne-Harju valla rohe- ja ringmajanduse valdkonna algatusi tutvustas vallavanem Jaanus Saat  > Esitlus J.Saat. Lääne-Harju kogukonnakomisjoni ja selle rohevalla töögrupi tegevustest rääkis Andrus Sailste  > Esitlus A.Saliste. Lääne-Harju Koostöökogu rahvusvahelise koostööprojekti “Ringmajandus maapiirkonnas” tutvustas Kadri Kurm > Esiltlus K.Kurm 
Seminar jätkus Paldiskis. huvitav oli jalutuskäik Paldiski keskväljakul, selle kujunduskontseptsiooni tutvustus, lõuna koos keskaegsete mõõkade näitusega Tavernis Peetri Toll kohvikus ja  oligi aeg tagasisõiduks Järvamaale.
Täname vastuvõtjaid Lääne-Harju Koostöökogust!

Järvamaa Arukate Külade Konverents – Räägime kogukonnaturismist.
Arutleme teemadel: 
Mida tähendab arukas küla – mida tehakse arukas külas teistmoodi? Kogukonnaturism, kui turismiettevõtjate ja vabaühenduste koostöömeetod. 
25. november 2020 kell 15.00 -18.00 Paide Muusika- ja Teatrimajas.
>>> Vaata konverentsi videot ja materjale.

JAP juhatus kinnitas 2020 Sügisvooru meetme 2.2 projektide pingerea.
Kokku esitati 24, taotlust, neist üks ei läbinud tehnilist kontrolli. Hindamisele suunati 23 projekti. Pingerea alusel suunati PRIA-sse rahastamiseks 16 projekti. 
>>> Vaata projektide pingerida.

Rahvusvahelise koostööprojekti 5*Nature partnerid on koostanud parimate näidete kogumiku.
Eesti, Soome, Hispaania ja Itaalia partnerid vahetasid kogemusi ning jagasid ideid, kuidas pikendada suvist aktiivset turismihooaega.
Kokku leiab kogumikust 19 huvitavat sihtkohta ränduritele / turistidele.
JAP piirkonnast tutvustab oma tegemisi Hindreku Turismitalu koos Eesti veini kabri ning Rabarestoga. Kogumikus on Jäägri Villa huvitavad metsaretked ja rabamatkad ning OÜ Matkapesa Matkakeskus tutvustab oma võimalusi loodushuvilistele matkajatele, kalastajatele, loodusfotograafidele ja jahimeestele. Partneritele tutvustatakse Järva-Jaani Muuseumide Keskuse ning Vanatehnika varjupaiga tegevusi ning projekti tulemina sündinud Kurjailma festivali Järvamaal.
>>> LOE KOGUMIKKU
>>> VÕI VAATA ISSUU.COM

5*Nature Projekti koostööpartnerid on Lääne-Harju Koostöökogu, Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry (Soome), Valli del Canavese LAG (Itaalia), Montagne Biellesi LAG (Itaalia), LAG Valle del Ambroz – DIVA, (Hispaania)
JAP protjektijuht on Sille Pudel, kes on ka Kurjailma festivali eestkõneleja ja hing. Eduka koostöö tulemusena on plaanis jätkuprojekt.

Oma kaunid sügispildid saad konkursile saata siit >>> ANKEET
>>> VAATA FOTOPANGA FB LEHTE

19. septembril toimub
Järvamaa Avatud Käsitöökodade Päev

Järvamaa Avatud Käsitöökodade Päeva idee sündis Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ja Järva Arengu Partnerite ühisest projektist  „Koostöövõrgustike arendamine ja tugevdamine“.
 >>> Vaata, kes sel aastal oma käsitöökoja avavad.
Kolmandat korda toimuv piirkonnas tegutsevaid käsitöötegijaid tutvustav päev on avalöögiks
Järvamaal toimuvale Kurjailma festivalile.

Selle sügise ja perioodi 2014-2020 viimane saak saab varsti salve!
MTÜ Järva Arengu Partnerid 2020 sügisvoor ettevõtjatele oli avatud 01.-07.september.
Tähtajaks esitati 24 taotlust, millega planeeritakse piirkonda arendada üle 450 tuhande euroga. LEADER programmist küsitakse toetust üle 240 tuhande euro. Septembri lõpuni toimub taotluste tehniline kontroll, oktoobris hinnatakse projektid ning koostatakse taotluste pingerida. Rakenduskava alusel on 2020 sügisvoorus toetusteks 190 tuhat eurot.
JAP juhatus kinnitab Meetme 2.2 pingerea 9.novembril 2020.

27.08.2020 kell 17.00 Roosna- Alliku Mõisas
KURJAILMA FESTIVALI TEABEPÄEV

JAP juhatus käis Setomaal uusi ideid otsimas 24.-25.08.2020.
>>> Vaata lähemalt.

Lennuklubi Keelutsooni kuumaõhupall lendas koos TV3-ga  20.augusti varahommikul.
>>> Vaata õhus tehtud intervjuud siit.

JÄRVAMAA FOTOKONKURSI teine voor Kevad Järvamaal sai läbi. 
>>> Vaata uudist JAK kodulehelt.

Käimas on suvine fotokonkursi voor „Suvi Järvamaal”, võistlustöid saab esitada kogu kalendrisuve kestmise aja, kuni 22. septembrini.

>> KONKURSI JUHEND
>> OSALEJA ANKEET

       2020 Sügisvoor ettevõtjatele on avatud 01.09.- 07.09.2020 kell 15.00.
        >>> Vaata taotlusvooru infot 

19.juuli – AVATUD TALUDE PÄEV. Vaata, millised talud on avatud Järvamaal.

Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond koostöös Maaeluministeeriumiga kuulutas veebruaris 2020 välja Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetme parimate projektide leidmiseks konkursi “Märka LEADERit 2.0”. 
Konkursi eesmärk oli esile tõsta ettevõtjaid, organisatsioone, teostajaid, eestvedajaid ja LEADER tegevusgruppe, kes on LEADER-meetme toetuste abil viinud ellu olulisi piirkonna arengule kaasa aitavaid tegevusi. Samuti näidata LEADER-meetme panust Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rakendamisse. Tõsta esile uuenduslikkust, jätkusuutlikkust ja koostööd.
II Kategoorias – Koostöö ja kaasamine – valiti üheks nominendiks JAP projekt YEAH – Noorte ettevõtlikkuse arendamine.
> Vaata uudisest, kes veel nominentideks osutusid. 

16.06.2020 toimus LEADER tegevusgruppe ühendava Eesti Leader Liidu üldkoosolek, kus kinnitati 2019 majandusaasta aruanne, valiti uus juhatus ning arutleti perioodi lõpu ja uue perioodi oluliste teemade üle.
 ELL juhatuse koosseisus jätkab teiste hulgas ka JAP tegevjuht Silva Anspal.
> Vaata lähemalt SIIT.


Koos kevade algusega on alanud ka Järvamaa Fotopanga konkursi II voor, kus oodatakse hobifotograafide jäädvustusi kaunist kevadest. Teemaks ei ole aga mitte ainult loodus, vaid ka arhitektuur, inimesed, olme, toit või muu emotsioon. Oluline on, et see oleks seotud kevadega ning pildistatud Järvamaal.
Võistlustöid saab esitada kogu kalendrikevade kestmise aja ehk siis kuni 21. juunini.
>> KONKURSI JUHEND
>> OSALEJA ANKEET

JÄRVAMAA FOTOKONKURSS – JÄRVAMAA FOTOKONKURSI esimene voor Talv Järvamaal sai läbi. 

>>> Vaata uudist JAK kodulehelt 

06.04.2020 toimunud JAP Üldkogu  kinnitas 2020 kevadvooru pingeread. Meede 1.1.1 toetati 19 taotlust, toetuse kogusummaga 188799,77 eurot. Meede 1.2 toetati 8 taotlust, toetuse kogusummaga 34 999,78 eurot.
>> Vaata lisaks
>> Väljavõte protokollist – pingeread

Infotunnid projektide elluviijatele:
21.04.2020 kell 15.00 Meede 1.1.1 toetuse saajate INFOTUND
22.04.2020 kell 15.00 Meede 1.2 toetuse saajate INFOTUND

Koos kevade algusega on alanud ka Järvamaa Fotopanga konkursi II voor, kus oodatakse hobifotograafide jäädvustusi kaunist kevadest. Teemaks ei ole aga mitte ainult loodus, vaid ka arhitektuur, inimesed, olme, toit või muu emotsioon. Oluline on, et see oleks seotud kevadega ning pildistatud Järvamaal.
Võistlustöid saab esitada kogu kalendrikevade kestmise aja ehk siis kuni 21. juunini.
>> KONKURSI JUHEND
>> OSALEJA ANKEET

Teade ettevõtjatele:
Ülevaade ettevõtetele – kriisimeetmete seis ❗️
Kolmapäeval, 18. märtsil kell 15:30 toimub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Viljar Lubi live-webinar, kus osalevad ka Rahandus- ja Sotsiaalministeeriumi esindajad.
Liitumiseks vajuta siia:
https://zoom.us/j/116914917
Parool: 636403
Webinari live-keskkonda saab lisada 24/7 küsimusi.
Paar korda päevas saadetakse esitatud küsimuste-vastuste koond soovijatele e-postkasti.
Kes koondit ka oma postkasti soovib, palun edastada oma meiliaadress anu.kull@mkm.ee

JÄRVAMAA FOTOPANK – FOTOKONKURSS 
“Aastaajad Järvamaal”

Järva Arengu Partnerid, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ja Järvamaa Arenduskeskus kutsuvad fotohuvilisi osalema konkursil, mis toimub neljas voorus:
Kevade alguseks 2020 esitatakse fotod – Talv Järvamaal
Suve alguseks 2020 esitatakse fotod – Kevad Järvamaal
Sügise alguseks 2020 esitatakse fotod – Suvi Järvamaal
Talve alguseks 2020 esitatakse fotod – Sügis Järvamaal
Fotosid oodatakse konkursile elektrooniliselt. Võistlustööd tuleb saata meiliaadressile , mille leiate konkursi juhendist.

Jäädvustame kaunist Järvamaad üheskoos!

07.02.2020 kell 15.00 lõppes JAP 2020 KEVADVOORU taotluste esitamise tähtaeg.
Esitati 31 taotlust meetmesse 1.1.1. (Piirkonna arengutoetus ) ning 10 taotlust meetmesse 1.2. (Kogukonna ühisprojektide toetus).
See on esialgne saak, nüüd järgneb taotluste tehniline kontroll kontoris, mille tulemusena selguvad projektid, mis suunatakse hindamisele. Taotluste pingeread ja toetuse saajad selguvad aprilli alguses.

5*Nature projekti raames telliti JAP piirkonda tutvustavad fotod. Järvamaa on kaunis!
Vaata SIIT>>>

MTÜ Järva Arengu Partnerid ja Paide linn ning Järva vald korraldavad 
Ühisnädalal kaks seminari ühe Paide linna MTÜdele ja teise Järva valla MTÜdele, et jagada infot JAP 2020 aasta MTÜdele mõeldud toetustest ning omavalitsuste infot, mis mõeldud just nende piirkonna vabaühendustele.  
Vaata >>

31.10.2019 INNO seminar
Maaelu arendamine ja juhtimine LEADER tegevusgrupi tasandil 
Vaata >>

30.10.2019 külastasid maaeluministeeriumi ja maaeluvõrgustiku esindajad JAP tegevuspiirkonda
Vaata >>

24.10.2019 5*Nature projekti töökoosolek Roosna- Allikul.
Arutelu all oli 2020 sügisel toimuv festival Järvamaal. 

18.10.2019  JAP piirkonda  külastas MTÜ Piiriveere Liider juhatus.
Kohtusime Viisu rahvamajas, kus tutvustasime JAP tegevusi.
Vaata >>

14.10.2019 Infotund ettevõtjatele
Roosna-Alliku Teeninduskeskuses. Tutvustame 2020 sügisel avatavat taotlusvooru.