Uudised ja teated

2023

JAP juhatus suunas meede 2.2 hindamisele

24.04.2023 toimus JAP juhatus, mis suunas meede 2.2 hindamisele. Hindamisele suunati 27 taotlust, üks taotlus võeti tagasi ning üks taotlus ei läinud hindamisele. Hindamine algab 02.05.2023 ja kestab kuni 02.06.2023.

LEADER valdkondlik kohtumine Vao külamajas

21.03.2023 kell 15 toimub Vao külamajas LEADER valdkondlik kohtumine

JAP strateegia ettevalmistaval LEADER valdkondlik kohtumisel vaatame üle uue perioodi meetmelehed, koostööprojektide valdkonnad, plaanitavad tegevused, hindamiskriteeriumid, eelarve jaotuse. Registreeru kuni 18.03 lingil https://lingid.ee/RaMXk

Arukad külad 2 ühisprojekti koolitussari vabaühendustele

18.03.2023, 01.04.2023 ja 15.04.2023 kell 10-15 toimub Arukad külad 2 ühisprojekti koolitussari vabaühendustele

Vajalik eelnev registreering Arukad külad 2 koolitusprogrammi REGISTREERIMINE

MTÜ kommunikatsioon – koolitaja Kaidi Holm. 18.03.2023 

  • Maht: 5 akadeemilist tundi
  • Koht: Valgma külamaja. Peale koolitust Valgma külaseltsi tegemiste tutvustus

MTÜ asjaajamine ja dokumendihaldus – koolitaja Kaidi Holm.  01.04.2023 

  • Maht 5 akadeemilist tundi
  • Koht: Sargvere MES. Peale koolitust Sargvere MESi tegemiste tutvustus

MTÜ raamatupidamine ja maksud – koolitaja Maire Otsus-Carpenter. 15.04.2023 

  • Maht 5 akadeemilist tundi
  • Koht Seliküla Jalgsema külaselts. Peale koolitust Seliküla  Jalgsema külaseltsi tegemiste tutvustus

Sotsiaalfondi (ESF+) valdkondlik kohtumine Prandi külamajas

13.03.2023 kell 15–17 toimus Prandi külamajas Sotsiaalfondi (ESF+) valdkondlik kohtumine

Uue perioodi sotsiaalfondi (ESF+) valdkondlikul kohtumisel vaadati üle ettevalmistatud ESF+ meetmelehe, miniprojektidega toetatavad tegevused, nõuded taotlejale ja sotsiaalfondi taotluste hindamiskriteeriumid.

Toimus meetme 2.2 infotund

Ettevõtluse arengutoetuse meetme infotunni materjalid on järele vaadatavad Taotlemine | JAP (japnet.ee)

Tööd alustas konsultant Merle Aruoja

21.02.2023 alustas tööd konsultant Merle Aruoja

Merle nõustab JAP tegevuspiirkonna ettevõtjatest ja vabaühendutest taotlejaid projektide eelnõustamise ja taotlemise ajal ning teostab projektide tehnilist kontrolli. Projektide teostajad saavad nõu küsida projektide elluviimise kohta ja saavad nõu maksetaotluste koostamisel. Merlega saab ühendust telefonil 5353 4395 või meiliaadressil konsultant@japnet.ee.

MEEDE 2.2 Ettevõtluse arengutoetus

Märtsis avanes kevadvoor JAP piirkonna ettevõtjatele.

Taotlusvoor on e-prias avatud: 22.03.- 31.03.2023 kell 15.00.

Taotluste konsultatsiooniks palume eelnevalt kokkuleppida jap@japnet.ee.

E-infotund toimub 21.02.2023 kell 15.00.
Registreeru siin või aadressil jap@japnet.ee

Taotluste konsultatsioonid toimuvad kuni 21.03.2023.

Täiendav info siin LEADER TAOTLEMINE

MEEDE 1.1.1 Investeeringud piirkonna arenguks – taotluste vastuvõtt on lõppenud. 

2023 Kevadvoor – vabaühendustele ja kohalikele omavalitsustele oli avatud: 01.02-10.02.2023 kell 15.00. Kokku esitati 21 taotlust, millega kokku küsiti toetust 154152,97 eurot. 2023 eelarves on meetme 1.1.1 vahendeid 59 286 eurot.

Meetme 1.1.1 taotluste menetlemise ajakava:13.02.- 03.03.2023 kell 15.00.

Tehniline kontroll kontoris
06.03.2023 Juhatus kinnitab tehnilise kontrolli tulemuse
07.03.- 05.04.2023 Projektide hindamine
10.04.2022 Juhatus (või üldkogu) kinnitab M.1.1.1 pingerea
17.04.2023 Taotlused e-prias
19.04.2023 Meede 1.1.1 projektiteostajate infopäev Zoomis

Paide linna külade mõttekoda

MTÜ Järva Arengu Partnerid ja Paide linna koostöös toimus Paide linna külade esindajatele ja vabaühendustele 17. jaanuaril 2023 kell 17.30 Roosna-Alliku Rahvamajas Paide linna külade mõttekoda.
Paide linna arenduse peaspetsialist Karola Jaanof rääkis Paide linna MTT korrast, 2022.a lõpus läbiviidud küsitluse tulemuste kokkuvõttest ja külade arengust Paide linna arengukavas. Sille Pudel tutvustas LEADER-meetme vabaühenduste taotlusvooru 01.02-10.02.2023 tingimusi ja muude teemade hulgas tuletas Anu Puusepp meelde avalike ürituste korraldamise nõuded. Mõttekoda toimus Arukate külade koostööprojekti raames.

MTÜ Järva Arengu Partnerid juhatuse koosolek 09.01.2023

MTÜ Järva Arengu Partnerid 09.01.2023 juhatuse koosolekul toimusid JAP-i juhatuse esimehe ja aseesimehe valimised. Koosoleku otsusega valiti JAP-i juhatuse esimeheks Toomas Tammik ja aseesimeheks Jaano Rässa.

Toomas Tammik sõnas, et tema eesmärk juhatuse esimehena on liikmetevahelise koostöö suurendamine, JAP-i toetusvõimaluste laiem teavitamine ning võimalusel lisarahastuste leidmine piirkonna arendustegevusteks. Jaano Rässa soov on aseesimehena panustada JAP-i haldussuutlikuse tõstmiseks ning tagada, et LEADER-programmi viiakse JAP-tegevuspiirkonnas ellu kõigi huvitatute jaoks.

Koosolekul tänati JAP-i poolt JAP-i pikaajalist esimeest Aivar Tublit, kes on ametis olnud 9 aastat. Selle ajajooksul on JAP teinud läbi suure arengu ning liikmeskond on palju kasvanud. Aivar Tubli sõnul on JAP tugev organisatsioon ja oluline on ka edaspidi jäkata piirkonnapõhist lähenemist ja tegutseda rohujuure tasandil. Aivar Tubli jätkab juhatuse liikmena.

Juhatuse koosolekul nimetati ametisse uus tegevjuht, kelleks sai JAP-i senine konsultant Sille Pudel. Uue tegevjuhi esimse nelja kuu tegevused on vabaühenduste ning ettevõtjate taotlusvoorude läbiviimine, uue strateegia koostamise lõpule viimine ning käesoleva perioodi lõpetamine. Kuni uue konsultandi leidmiseni täidab Sille Pudel lisaks tegevjuhi ülesannetele ka konsultandi ülesandeid. Juhatus otsustas välja kuulutada konkursi konsultandi leidmiseks.