Taotlemine

2023. aasta taotlusvoorud ettevõtjatele ja vabaühendustele on lõppenud.
Järgmised taotlusvoorud avanevad 2024.aastal. Järgmise aasta taotlusvoorude ajakava kinnitatakse novembris 2023.

Taotluste vastuvõtt on lõppenud

2.4 Ettevõtluse jätkusuutlikkuse toetus

2023 aasta taotlusvoorus on abikõlblikuks tegevuseks ühisprojektid ning taotlejaks on kohalik tegevusrühm.

Meetme maht on 9 422,77 €.

2023 meede 2.2 kevadvoor – ettevõtjatele

Taotlusvoor on lõppenud: 

E-Infotund toimus 21.02.2023 kell 15.00 infotunni esitlus Meede 2.2 ettevõtluse arengutoetus


Ettevõtluse taotluste menetlemise ajakava:
taotluste konsultatsioonid kuni 21.03.2023


22.03.- 31.03.2023 kell 15.00 Taotlusvoor on avatud
03.04.- 21.04.2023 kell 15.00 Tehniline kontroll kontoris
24.04.2023 Juhatus kinnitab tehnilise kontrolli tulemuse
25.04.- 24.05.2023 Projektide hindamine
29.05.2023 Juhatus (või üldkogu) kinnitab M2.2 pingerea
05.06.2023 Taotlused e-prias
07.06.2023 Meede 2.2 projektiteostajate infopäev Zoomis
Hiljemalt septembri alguseks laekuvad PRIA otsused.

MUUDATUS TAOTLUSTE HINDAMISE AJAS JA PINGEREA KINNITAMISE OSAS:

25.04.05-31.05.2023 hindamine
05.06.2023 juhatus kinnitab pingerea
20.06 seisuga ootame osalise rahastuse saanud taotleja vastust

E-pria tõrgete tõttu viibib e-prias taotluste esitamine. Vabandame!
30.06.2023 taotlused e-prias
TÄPSUSTAMISEL Meede 2.2 projektiteostajate infopäev Zoomis


VAATA: 23 Meede 2.2 meetmeleht
Toetuse määr 60%, toetuse summa 2000-20000 eurot, 2023 aasta eelarves on meetme 2.2 vahendeid 138 500 eurot.


E-prias tuleb taotlusvormi täitmisel tuleb lisada
1. Projektikirjeldus – 23-M2-projektikirjeldus
2. Ettevõtte bilanss ja kasumiaruanne 31.12.2022 seisuga
3. Soetuse korral tuleb lisada dokument, mis kinnitab, kas ruum või maa, kuhu investeering tehakse, kuulub taotlejale või taotlejale antud õiguslikul alusel kasutamiseks. Kui ruum (või maa) on rendipind, siis vähemalt 5 aastat kehtiv, allkirjastatud rendileping, kui taotleja on VKE, muul juhul 7 aastat. Kui taotleja on ruumi, hoone, maa omanik, siis väljavõte kinnistusraamatust.
4. Ehituse, rekonstrueerimise või renoveerimise korral tuleb esitada kohaliku omavalitsuse kinnituskiri või tõend, mis kinnitab kas antud investeering vajab ehitusteatist, ehitusluba ja hiljem kasutusluba või kasutusteatist.
5. Kui tegemist on ehitusloa alusel ehituse või rekonstrueerimisega, siis peab olema lisatud ehituse eelprojekt, muudel juhtudel eskiisprojekt. NB! Projekteerimine ei ole meetmes abikõlbulik.

MEEDE 2.2 TAOTLEMISE INFOTUNNI JÄRELVAATAMINE

Abiks:

E-prias projektitaotluse esitamise juhend Projektitaotluse esitamine e-prias
* Ehituse, rekonstrueerimise korral avaneb e-prias ehituse eelarve tabelina. Näidis on siin Ehituse_eelarve-PRIA
* Ehitutegevuse puhul saab küsida eel-hinnapakkumusi  PRIA vormil. Näidis on siin Ehitustegevuse_hinnapakkumus
*  Hinnapäringu näidis Hinnaparingu naidis
*  Hinnapakkumuse näidis Hinnapakkumuse naidis
*  M2-Hindamiskriteeriumid 23-M2-hindamiskriteeriumid

Tutvu taotlemiseks vajalike dokumentidega:
MTÜ JAP taotluste menetlemise kord – JAP-Taotlemise-Kord
24.05.2021 Maaeluministri määrus *Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus* nr 11 – LEADER-Määrus
MTÜ JAP strateegia 21-07-01 JAP-Strateegia-2022

Taotluste vastuvõtt on lõppenud

MEEDE 1.1.1 Investeeringud piirkonna arenguks

2023 Kevadvoor – vabaühendustele ja kohalikele omavalitsustele
oli avatud: 01.02-10.02.2023 kell 15.00. Kokku esitati 21 taotlust, millega kokku küsiti toetust 154152,97 eurot. 2023 eelarves on meetme 1.1.1 vahendeid 59 286 eurot.

Meetme 1.1.1 taotluste menetlemise ajakava:Taotluste konsultatsioonid kuni 31.01.2023
01.02.- 10.02.2023 kell 15.00 Taotlusvoor on avatud
13.02.- 03.03.2023 kell 15.00 Tehniline kontroll kontoris
06.03.2023 Juhatus kinnitab tehnilise kontrolli tulemuse
07.03.- 05.04.2023 Projektide hindamine
10.04.2022 Juhatus (või üldkogu) kinnitab M.1.1.1 pingerea
17.04.2023 Taotlused e-prias
19.04.2023 Meede 1.1.1 projektiteostajate infopäev Zoomis

VAATA: 23 Meede 1.1.1 meetmeleht

Toetuse määr 90%, käibemaksukohuslastel 60%, toetuse summad on 2000-10000 eurot. 2023 eelarves on meetme 1.1.1 vahendeid 59 286 eurot.

MTÜ Järva Arengu Partnerid 2020 – 2022 taotlusvoorude info leiad siit