JAP Juhatus 12/2020
07.12.2020
Päevakord:
1. Uued liikmed
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
2. JAP ja LJKK ühispöördumine Järva valla volikogu poole
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. Ülevaade JAP projektide tegevustest
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
3.1. Projekt INNO – Arukate külade konverentsist ja uuest koostööprojektist (Silva Anspal)
3.2 Projekt Jätkusuutlik maaettevõtlus – Kokkuvõte kurjailma festivalist (Sille Pudel)
3.3 Projekt Keskpõrandale kokku – toimunud üritused ja plaanid (Silva Anspal)
3.4 Projekti 5*Nature – lõpuseminarist ja uuest koostööprojektist (Sille Pudel)
4. Informatsioon, teated
4.1 JAP meede 2.2. pingerea kinnitamisest e-prias
4.2 Ülevaade novembri tegevustest
4.3 Teated

JAP Juhatus 11/2020
09.11.2020
Päevakord:
1. JAP 2020 sügisvooru meede 2.2 pingerea kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
2. MTÜ Järva arengu Partnerid 2021 Rakenduskava A osa muudatus
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. Ülevaade MEM Ühtse põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava hetkeseisust
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
4. Lähetuse kinnitamine 05.-06.11.2020 Eesti Leader Liidu koolitus ja üldkoosolek Tallinnas
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
5. Informatsioon, teated
5.1 Ülevaade oktoobri tegevustest
5.2 Hindamiskomisjoni liikmete töötasude kinnitamine
5.3 Teated

 JAP Juhatus 10/2020

05.10.2020
Päevakord:
1. JAP 2020 sügisvooru esitatud taotluste hindamisele suunamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
2. 2021 JAP rakenduskava muudatusettepanek
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
3. JAP koostööprojekt Arukate külade arenguprogramm
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
4. Informatsioon, teated
4.1 Ülevaade septembri tegevustest
4.2 Teated

JAP Juhatus 9/2020

14.09.2020
Päevakord:
1. JAP Üldkogu päevakord
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
2. 2021 JAP rakenduskava ja 2021 tegevusgrupi eelarve üldkogule kinnitamiseks
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
3. JAP 2020 sügisvooru esitatud taotluste ülevaade
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
4. 2020 Sügisvooru hindamiskomisjoni kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
5. Informatsioon, teated
5.1 Ülevaade augusti tegevustest
5.2 Teated

JAP Juhatus 8/2020

25.08.2020
Päevakord:
1. JAP Üldkogu eelinfo
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
2. 2021 JAP rakenduskava ja 2021 tegevusgrupi eelarve
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
3. JAP projektide II poolaasta tegevused
4. Informatsioon, teated
4.1 Ülevaade juuni ja juuli tegevustest
4.2 LEADER suveseminari ja Leader Liidu juhatuse info
4.3 JAP tegevused – ajakava

 JAP Juhatus 7/2020

01.06.2020 kell 15.00
Päevakord:
1. JAP 2020 eelarve täitmisest
2. JAP töökordade uuendamine
2.1 MTÜ JAP asjaajamiskord
2.2 MTÜ JAP Raamatupidamise Sisekorra Eeskiri
2.3 MTÜ JAP HANKEKORD
2.4 MTÜ JAP PALGAJUHEND
3. Informatsioon, teated
3.1 Ülevaade mai tegevustest
3.3. EEL Üldkoosolekust 14.06.2020

JAP Juhatus 6/2020
05.04.2020 kell 15.00
Päevakord:
1. 03.02.2020 Juhatuse koosoleku protokolli muutmine
2. LEADER Määruse muudatuse ettepanekutest
3. Informatsioon, teated
3.1 23.04.2020 LEADER on-line Infopäev
3.2 Ülevaade aprilli tegevustest
3.3. Tulevased sündmused

JAP Juhatus 5/2020
06.04.2020 kell 13.00
Päevakord:
1. JAP 2020 Kevadvooru hindamistulemused ja pingeridade suunamine Üldkogule kinnitamiseks.
2. Hindamiskomisjonide liikmete töötasude kinnitamine
3. Informatsioon, teated
3.1 Üldkogu e-koosoleku kodukord
3.2 Märtsikuu tegevused

JAP Juhatus 3/2020
02.03.2020 kell 15.00 Roosna- Allikul
Päevakord:
1. Ülevaade 2020 Kevadvooru tehnilisest kontrollist
2. Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
3. Ülevaade MEM LEADER töörühma kohtumistest
4. Informatsioon, teated
4.1 LINC 2020 osalemisest Tšehhis
4.2 Ülevaade veebruari tegevustest
4.3 Tulevased sündmused

JAP Juhatus 4/2020
25.03.2020 kell 15.00
Päevakord:
1. Uued liikmed
2. JAP Üldkogu korraldamisest e-keskkonnas
3. JAP 2020 tegevused eriolukorras
4. Informatsioon, teated
4.1 Maaeluministeeriumi küsimused seoses eriolukorraga

JAP Juhatus 2/2020
03.02.2020 kell 15.00 Roosna- Allikul
Päevakord:
1. JAP 2019 tegevusaruanne üldkogule kinnitamiseks.
2. 2019 revisjonikomisjoni ettepanek Üldkogule.
3. 2019 aastaaruande suunamine üldkogule kinnitamiseks.
4. Üldkogu 1/2020 päevakorra kinnitamine.
5. Informatsioon, teated
5.1 Ülevaade 2020 Jaanuari tegevustest

JAP Juhatus 1/2020
06.01.2020 kell 15.00 Roosna- Allikul
Päevakord:

 1. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine
 2. Juhatuse liikmete ametijuhendid
 3. 2020 I poolaasta tegevuste ajakava
 4. Informatsioon, teated

JAP Juhatus 10/2019
15.-16.11 2019, Juhatuse väljasõiduistung Tartus
Päevakord:

 1. Tartumaa Arendusseltsi tegevuste ja projektide tutvustus
  Esitlus Kristiina Tammets, TAS tegevjuht
 2. Uute liikmete avaldused
 3. Informatsioon – esitatud juhatuse liikmekandidaatide avaldused
 4. Informatsioon – hindamiskomisjoni valimise protokollid piirkondadest
 5. JAP Taotluste menetlemise korra muudatusettepanekud ja esitamine
  Üldkogule kinnitamiseks
 6. Üldkogu päevakorra kinnitamine
 7. Noorte väikeprojektide juhend ja dokumendid.
 8. Tagasivaade juhatuse kolmele tegevusaastale
 9. Informatsioon, teated

JAP Juhatus 11/2019
16.12.2019 kell 16.00 Kaalepis, Albu valla külade seltsi küladetoas
Päevakord:

 1. YEAH väikeprojektide pingerea kinnitamine
 2. Sille Pudeli lähetused aastaalguse messidele Vilniuses 24.01.2020 ja
  Riias 29.01-02.02.2020
 3. Informatsioon, teated

JAP juhatus 9/2019
14.10.2019 kell 15.00 
Roosna- Alliku teeninduskeskuses

Päevakord:
1. MTÜ Järva-Jaani Noorteklubi avaldus
2 2020 taotlusdokumentide ülevaatamine
3. 5*Nature õppereisi lähetuse kinnitamine
4. Informatsioon, teated
4.1 Leader Liidu juhatuse koosolekust ja uue perioodi ettevalmistusest
4.2 MEM visiidist JAP piirkonda 30.10.2019
4.3 MTÜ Piiriveere Liider juhatuse ringsõit ja kohtumine JAP piirkonnas 18.11.2019