2023 Pandeemia vältimise ja ennetamise parimad praktikad

September 2023 – detsember 2024

Viitenumber: 19202201004 Teadmussiirde projekti partner:  Kesk-Eesti Ettevõtlusinkubaator

Projekti kogumaksumus 10 469.75 €, toetus 9 422.77 €.

Lühikokkuvõte
COVid-19 pandeemia on kuulutati mais 2023 Maailma Terviseorganisatsiooni poolt lõppenuks, kuid siiski on viirus liikvel ning aeg-ajalt on suuremaid koldeid, mis halvavad ettevõtete ja organisatsioonide töö. Sellest lähtuvalt on vajalik tutvustada JAP piirkonna ettevõtetele parimaid COVid-19 ennetamise ja vältimise praktikaid ning tutvustada võimalusi, mis aitaksid leevendada COVid-19st tingitud müügitulu langust vms.
Eesmärk:
Seminaride, kohtumiste ja õppekäikude kaudu saada teadmisi teiste ettevõtete ja tegevusrühmade kogemustest, kuidas on rakendatud COVid-19 meedet. Tutvustada koostöös Kesk-Eesti Ettevõtlusinkubaatoriga ettevõtetele uudseid inkubatsiooni võimalusi. Teadvustada ettevõtjatele teaduspõhiseid arendusvõimalusi läbi Adapteri, Tehnopoli, Eesti Maaülikooli jm organisatsioonide.
Tulemus:
Projekti tulemusel on MTÜ Järva Arengu Partnerid piirkonna ettevõtjad teadlikud parimatest praktikatest COVid-19 jt sarnaste viiruste vältimisest ning rakendavad neid oma ettevõtetes, ettevõtjad on saanud uusi innovaatilisi ideid Kesk-Eesti Ettevõtlusinkubaatori inkubantidega kohtumistest ja on teadlikud uuenduslikest tugivõimalustest, et paremini tulevikus oma ettevõtte konkurentsivõimet suunata ning arendustegevusi teha.

2022/1 Keskpõrandale kokku

Projekti eesmärk:
Kesk-Eesti on tegus ning külalistele avatud piirkond, mille kestlikku arengut toetavad õpihimulised inimesed, koostööd hindavad ettevõtjad ja omanäolised kogukondlikud sündmused.
Ülesandeks on tegeleda Järva-Rapla piirkonna eripära teemaarendusega, kasutada ära erinevaid võimalusi Kesk-Eesti tutvustamiseks ning piirkonna turunduse paremaks korraldamiseks.

JAP Projekti kogumaksumus 24 600 €, toetus 22 140 €.

2022/1 JAP Noorteprojekt

Mai 2022 – august 2024
Viitenumber: 19202101620 Ühisprojekti partnerid:  Järva Vallavalitsus ja Paide Linnavalitsus.
Projekti kogumaksumus 25 200 €, toetus 22 680 €.

Noorteprojekti 2022 aasta tegevuste kokkuvõte
08.06.2022 Noortejuhtide juhtrühma kohtumine
13.06.2022 Wittensteini tegevusmuuseumis töötoad
17.06.2022 Veskisilla bowling
18.06.2022 Kiviõli seikluspark Jumpingu treeningud Albu, Aravete ja Peetri õpilasmaleva rühmas
30.06.2022 Õppereis Jurmalasse
07.07.2022 Teadusteatri päev
11.07.2022 SUP laudadega sõit
25.07.2022 Väljasõit Skyparki
10.08.2022 Sõit Pärnusse Terviseparadiisi
10.08.2022 Väljasõit Terviseparadiisi
12.08.2022 Airsofti mäng
15-16.08.2022 Maleva kokkutulek Kallisabal
07.09.2022 Juhtrühma koosolek
04.11.2022 Noortejuhtide isiksusekoolitus

2022/1 JAP Arukad külad 2

Viitenumber: 19202200481
Ühisprojekti partnerid:  mittetulundusühing Järva Arengu Partnerid, Paide Linnavalitsus, Järva Vallavalitsus.

Projekti eesmärk:
Projekt on jätkuks 2021 aastal alanud koostööprojektile Arukate külade arenguprogramm, milles saime kogemuse, kuidas arukate külade kontseptsiooni kohalikul tasandil rakendada. Selgunud on üldine vajadus arendada vabaühenduste võimekust jätkusuutlikult tegutseda. Projekti eesmärk on võimestatud ja koostööle orienteeritud külakogukonnad JAP tegevuspiirkonnas. Pikaajaliselt tegutsenud külakogukonnad on saanud arenguhüppe võimaluse ning uued, ärganud külakogukonnad koostöökogemuse.

Projekt viiakse ellu perioodil: dets 2022 – dets. 2024
JAP projekti kogumaksumus 17 880 € / toetus 16 092 €

2021/1 Rahvusvaheline koostööprojekt 5*NATURE+

Viitenumber: 19302000027
Partnerid: Aktiivinen Pohjois- Satakunta LAG, MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu, Järva Arengu Partnerid MTÜ, Asociacion Desarrollo Integral del Valle del Abroz LAG, Valli del Canavese LAG, Velencei-to Tersegfejlesztö Közhasznu Egyesület, Montagne Biellesi LAG

Koostööprojekti partnerite eelarve kokku 149 202 €
JAP projekti kogumaksumus 17 700 € / toetus 15 930 €

2021/1 Arukate külade arenguprogramm

Viitenumber: 19302100001

Koostööprojekti partnerid:  Tartumaa Arendusselts, mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Jõgevamaa Koostöökoda, Mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu, mittetulundusühing Järva Arengu Partnerid, Mittetulundusühing PAIK, IDA-HARJU KOOSTÖÖKODA, Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Mittetulundusühing Põhja-Harju Koostöökogu, Mittetulundusühing VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU, Põlvamaa Partnerluskogu.
Projekt viiakse ellu perioodil: 01.01.2021 – 31.12.2022
Koostööprojekti partnerite eelarve kokku 251 928 €
JAP projekti kogumaksumus 33 000 € / toetus 29 700 €

2018/1 Rahvusvaheline koostööprojekt 5*NATURE

Viitenumber: 19301700001
Partnerid: Aktiivinen Pohjois- Satakunta LAG MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu Järva Arengu Partnerid MTÜ Asociacion Desarrollo Integral del Valle del Abroz LAG Valli del Canavese LAG Velencei-to Tersegfejlesztö Közhasznu Egyesület Montagne Biellesi LAG
Koostööprojekti partnerite eelarve kokku 297000
JAP projekti kogumaksumus 33 000 € / toetus 29 700 €

2018/2 Jätkusuutlik maaettevõtlus Järvamaa tutvustamise toel

Viitenumber: 19301700002
Partner:  Lõuna-Järvamaa Koostöökogu
Eesmärk: Jätkusuutlik ja kestlik väikeettevõtlus Järvamaal – kasvav huvi Järvamaa külastamiseks tutvustades Järvamaad, siin tegutsevaid ettevõtteid ja nende toodangut; – pakkuda ettevõtjatele otsesuhtlemise ja -kontaktide loomise võimalust, elavdada piirkonna majandust.
JAP Projekti kogumaksumus 33 300 €, toetus 29 970 €.

2017/2 Rahvusvaheline koostööprojekt YEAH – Noorte ettevõtlikkuse arendamine


VAATA PROJEKTI TUTVUSTAVAT TRÜKIST  

Viitenumber: 619317510066
Partnerid: MTÜ Partnerid Soome LAG Aktiivinen Pohjoinen Satakunta Tšehhi  LAG CINOVECO
Projekti maksumus 33 000 €, toetuse summa 29 700 €.

2017/1 Ühisprojekt – Uuenduslikud ja innovaatilised projektiideed


VAATA PROJEKTI TUTVUSTAVAT TRÜKIST

Viitenumber: 619217511699
Ühisprojekti partner on Sihtasutus Järvamaa Arenduskeskus
Eesmärk: JAP tegevuspiirkonnas on toetatud innovaatilisi ja uuenduslikke projektitaotlusi.
Projekti maksumus 33 150 €, toetuse summa 29 835 €.

2016/2 Koostöövõrgustike arendamine ja tugevdamine

Viitenumber: 619316510025
Juhtpartner JAP, Partner – Lõuna-Järvamaa Koostöökogu
Eesmärk: Võrgustikukoostöö arendamise tulemusena on ellu kutsutud uued koostöövormid ja on antud sisend piirkonna turundusüritustele. Näiteks toiduvõrgustik, muuseumide võrgustik jm võrgustikud. Projekti maksumus 32 250 €, toetuse summa 29 025 €.

2016/1 Piirkonna ühisturunduse korraldamine

Viitenumber: 619316510024
Juhtpartner Lõuna-Järvamaa Koostöökogu, Partner  JAP
Eesmärk: Piirkonna majandus on elavnenud ning piirkonna aktiivsed inimesed ja kohalikud ettevõtjad on motiveeritud rohkem koostööd tegema. Piirkonna ettevõtjatele on loodud võimalus klientidega suhtlemiseks ja -kontaktide loomiseks. Järvamaal tegutsevad ettevõtted ja nende toodang on tuntud ka väljaspool maakonda.
Projekti maksumus 33 000 €, toetuse summa 29 700 €.