2022/1 JAP Arukad külad 2

Viitenumber: 19202200481
Ühisprojekti partnerid:  mittetulundusühing Järva Arengu Partnerid, Paide Linnavalitsus, Järva Vallavalitsus.
Projekt viiakse ellu perioodil: dets 2022 – dets. 2024
JAP projekti kogumaksumus 17 880 € / toetus 16 092 €

Projekti eesmärk projekt on jätkuks 2021 aastal alanud koostööprojektile Arukate külade arenguprogramm, milles saime kogemuse, kuidas arukate külade kontseptsiooni kohalikul tasandil rakendada. Selgunud on üldine vajadus arendada vabaühenduste võimekust jätkusuutlikult tegutseda. Projekti eesmärk on võimestatud ja koostööle orienteeritud külakogukonnad JAP tegevuspiirkonnas. Pikaajaliselt tegutsenud külakogukonnad on saanud arenguhüppe võimaluse ning uued, ärganud külakogukonnad koostöökogemuse.

Tegevused.
1. Viiakse läbi koolitused ja seminarid külakogukondade eestvedajatele “Arukas asjaajamine külas”, mis sisaldab teemasid:
1.1 Dokumendihaldus, asjaajamine (2*2 päeva) MTÜ dokumendihaldus (dokumentide loomine ja säilitamine, MTÜ dokumentide näidisloetelu, dokumendihalduse õiguslikud alused, isikuandmete kaitse) MTÜ ja maksud (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud, EMTA töötajate register, füüsilise isiku maksud, tehingud seotud osapooltega)
1.2 Kommunikatsioon ja vabaühenduste tegevuste reklaamiks vajalikud tööriistad (koduleht, FB, lihtsad vabavaralised kujundusprogrammid) (2*1 päev)
1.3 Teenusdisaini koolitus (2*2 päeva) Koolituse eesmärgiks on kasvatada vabaühenduste majanduslikku iseseisvust, ümber mõtestada nende tegevusmudeleid ning tutvustada teenuste disaini töövahendeid. Käsitletakse kogukonnaturismi arendamist, kui ühte paiga turundamise võimalust.

2. Koostööüritused
2.1 Korraldatakse Järva valla ja Paide linna külade ja vabaühenduste koostöökohtumisi – aruteluseminarid ja mõttekojad (2*4 kohtumist)
2.2 Kogemuste vahetuse ja koostöö arendamise eesmärgil planeeritakse külade ja piirkondade külastusi nii JAP piirkonnas kui ka väljasõitudena (2*2 väljasõitu).
2.3 Arenguseminarid (2 seminari) Et oma tegevusi eesmärgistada ja edukamalt planeerida koostatakse arenguseminaride raames külade/piirkondade tulevikuvaate tegevuskavad ning koondatakse parimad praktikad kogumikuks. Projekti edukaks toimimiseks moodustatakse juhtrühm, kuhu kuuluvad Järva valla ja Paide linna esindajad ning JAP kontori töötajad.
Projekti tulemusel  teevad JAP tegevuspiirkonna külad ja külade piirkonnad aktiivselt koostööd ning külade/piirkondade tulevikuvaate tegevuskavad on sisendiks kohalike omavalitsuste arengukavadele. Parimate praktikate kogumik on inspiratsiooni allikaks nii JAP piirkonnas kui ka üle-eestiliselt.