2024

JAP Üldkogu 4/2024 toimus 13.05.2024 kell 16.00 Roosna-Alliku rahvamajas.

>>> Vaata protokolli siit

Päevakord:

 1. Registreeritud sõnavõtud
 2. Uute töötajate tutvustus, ettekandja T. Tammik
 3. Meetmete 1.1 ja 1.2 pingerea kinnitamine, ettekandja T. Tammik/ M. Mäe, kaasettekandja H. Siiroja
 4. Üldkogu töökorra muudatusvajadused, ettekandja T. Tammik
 5. Koostööprojekti heakskiitmine, ettekandja T.Tammik
 6. Muud küsimused

JAP Üldkogu 3/2024 toimus 15.04.2024 kell 16.00 Roosna-Alliku rahvamajas.

>>> Vaata protokolli siit

Päevakord:

 1. Registreeritud sõnavõtud
 2. Meetme 1.1 ja 1.2 hindamisele suunamine, ettekandja L. Bobrovski
 3. Hindamiskomisjoni moodustamine , ettekandja L. Bobrovski
 4. Majandusaasta aruande kinnitamine, audiitori arvamus, revisjoni akt, ettekandja T.Tammik
 5. Koostööprojekti kinnitamine, ettekandja T.Tammik
 6. Muud küsimused

JAP Üldkogu 2/2024 toimus 13.03.2024 kell 16.00 Roosna-Alliku rahvamajas.

>>> Vaata protokolli siit

Päevakord:

 1. Registreeritud sõnavõtud
 2. Info liikmete kohta, ettekandja T.Tammik
 3. Lennuklubi Keelutsoon väljaarvamise vaidlustamine , ettekandja T.Tammik
 4. Liikmete ühisavaldused, ettekandja T.Tammik
 5. Juhatuse liikme määramine, ettekandja T.Tammik
 6. Juhatuse tasud, ettekandja T. Tammik
 7. Muud küsimused

JAP Üldkogu 1/2024 toimus 15.01.2024 kell 16.00 Roosna-Alliku rahvamajas.

>>> Vaata protokolli siit

Päevakord:

 1. Registreeritud sõnavõtud
 2. Info liikmete kohta, ettekandja T.Tammik
 3. PRIA info uue perioodi rakendamisest , ettekandja T.Tammik
 4. MTÜ Järva Arengu Partnerid taotluste menetlemise ja hindamiskomisjoni moodustamise korra muudatus, ettekandja T.Tammik
 5. Juhatuse liikme tagasikutsumine, ettekandja T.Tammik
 6. Jooksvad küsimused

2023

JAP Üldkogu 4/2023 toimus 27.11.2023 kell 14.30 Vao Seltsimajas.

>>> Vaata protokolli siit

Päevakord:

 1. Registreeritud sõnavõtud
 2. Liikmete muudatused
 3. Põhikirja muudatus
 4. Liikmemaks
 5. Eelarve 2024
 6. Tegevuskava 2024
 7. Meetmelehed
 8. Hindamislehed
 9. 2024 rakenduskava (voorud ja voorude mahud)
 10. Taotluste menetlemise ja HK moodustamise kord
 11. Koostööprojektide arutelu
 12. Jooksvad küsimused ja muu informatsioon

JAP Üldkogu 3/2023 toimus 29.05.2023 kell 16.10 Jäägri villas.

>>> Vaata protokolli siit

14.30 Tervituskohv
15.00 Koosoleku rakendamine
Päevakord:
1. Registreeritud sõnavõtud
2. MTÜ Järva Arengu Partnerid tegevuspiirkonna ühisstrateegia aastateks 2023-2027 vastu võtmine
Ettekandja: Sille Pudel, tegevjuht
JAP tegevuspiirkonna ühistrateegia 2023-2027
3. Uue perioodi ühisstrateegia 2023 rakenduskava kinnitamine
Ettekandja: Sille Pudel, tegevjuht
4. Meetme 2.4 JAP ühisprojekti kinnitamine
Ettekandja: Sille Pudel
5. Meetme 1.1.1 hindamisele suunamine
Ettekandja: Toomas Tammik
6. Meetme 1.1.1 hindamiskomisjoni kinnitamine
Ettekandja: Toomas Tammik
7. Meetme 2.2 tehnilise kontrolli õiguslikkuse kontroll
Ettekandja: Mart Mäemets
JAP revisjonikomisjoni protokoll
8. Informatsioon, teated

JAP Üldkogu 2/2023 toimus 29.05.2023 kell 14.30 Jäägri villas.

>>> Vaata protokolli siit

14.30 Tervituskohv
15.00 Koosoleku rakendamine

JAP Üldkogu 1/2023 toimus 10.04.2023 kell 14.30
Hindreku turismitalus.

>>> Vaata protokolli siit

14.30 Tervituskohv
15.00 Koosoleku rakendamine
Päevakord:
1. Registreeritud sõnavõtud
2. Info liikmete kohta
Ettekandja: Toomas Tammik, juhatuse esimees
3. 2022 Majandusaasta aruande kinnitamine
3.1 Majandusaasta aruanne
Ettekandja: Toomas Tammik, juhatuse esimees
2022 JAP majandusaasta aruanne
3.2 Audiitori arvamus
2022 JAP audiitori arvamus
3.3 Revisjoni komisjoni aruanne
Kaasettekandja: Mart Mäemets
2022 JAP revisjonikomisjoni aruanne
4. Meetme 1.1.1 pingerea kinnitamine
Ettekandja: Toomas Tammik, juhatuse esimees
Kaasettekandja: Kaie Altmets, 2023 meetme 1.1.1 taotlusvooru hindamiskomisjoni juht
5. Strateegia kinnitamine*
Ettekandja: Sille Pudel, tegevjuht
JAP strateegia 2015-2020 muudatustega
6. 2023 eelarve ja tegevuskava
Ettekandja: Sille Pudel, tegevjuht
7. Juhatuse liikmete tasude kinnitamine
Ettekandja: Toomas Tammik, juhatuse esimees
8. Revisjoni komisjoni esimehe ja liikmete töö tasustamine
Ettekandja: Toomas Tammik, juhatuse esimees
9. Informatsioon, teated

2022

JAP Üldkogu 4/2022 toimub 05.12.2022 kell 14.30
Roosna-Alliku Rahvamajas.

>>> Vaata protokolli siit

14.30 Tervituskohv
15.00 Koosoleku rakendamine
Päevakord:
1. Registreeritud sõnavõtud. Uute liikmete tutvustus
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
2. JAP 2023 Rakenduskava muudatus
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
3. Uuendatud JAP Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
4. JAP juhatuse liikmete valimine
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
4.1 Kandidaatide tutvustus
4.2 Valimiskomisjoni moodustamine
4.3 Valimisprotseduuri tutvustamine
Hääletamine, kohvipaus
5. Ülevaade perioodi 2015-2022 lõpetamisest ning põhilistest muudatustest uues 2023-2027 perioodis
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
6. Juhatuse valimise hääletustulemuste kinnitamine
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
7. Revisjonikomisjoni valimine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
7.1 Kandidaatide esitamine
7.2 Valimiskomisjoni moodustamine
7.3 Valimised
8. Audiitori kinnitamine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
9. Informatsioon, teated

JAP Üldkogu 3/2022 toimub 24.oktoobril kell 14.30 Viisu Rahvamajas

>>> Vaata protokolli siit

14.30 Tervituskohv
Päevakord:
15.00 Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine.
1. Registreeritud sõnavõtud (uued liikmed)
2. JAP 2023- 2027 strateegia koostamise vahearuanne PRIA-le
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
3. 2023 aasta JAP liikmemaksu kinnitamine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
4. JAP 2023 eelarve ja rakenduskava kinnitamine
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
5. JAP 2023 tegevuskava
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
6. Juhatuse ja hindamiskomisjoni valimistest 2022 detsembris
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
7. Informatsioon, teated

JAP Üldkogu 2/2022 toimub 18.04.2022 kell 15.00 Järva-Jaani Kultuurimajas ja virtuaalselt.

>>> Vaata protokolli siit

14.30 Kogunemine, tervituskohv
Päevakord:
15.00 Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine.
1. Registreeritud sõnavõtud
2. 2022 Kevadvooru Meetme 1.1.1 projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
3. 2022 Kevadvooru Meetme 1.2 projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
4. 2022 Ühisprojekti JAP Noorteprojekt – kinnitamine
Ettekandja Sille Pudel, konsultant
JAP Noorteprojekt projektikirjeldus
JAP Noorteprojekt eelarve
JAP Noorteprojekt ühiste kavatsuste kokkulepe
5. 2022 Ühisprojekti JAP Arukad külad 2 – kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
JAP Arukad külad 2 projektikirjeldus
JAP Arukad külad 2 eelarve
JAP Arukad külad 2 ühiste kavatsuste kokkulepe
6. JAP tegevuspiirkonna Ühisstrateegia 2023-2027 koostamise etapid ja ajakava
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
7. Teated, informatsioon
7.1 2022 Arvamusfestivali Kogukonna alal osalemine
7.2 Eesti toidupiirkond 2022 – Järvamaa
7.3 Teated liikmetelt

Kell 17.00 toimub samas
JAP tegevuspiirkonna strateegia uuendamise avaseminar

JAP Üldkogu 1/2022 toimub 14.03.2022 kell 15.00
Paides, Wittensteini tegevusmuuseumis ja virtuaalselt Zoomis

>>> Vaata protokolli siit

14.30 Tervituskohv
15.00 Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine.
1. Registreeritud sõnavõtud
2. JAP 2021 aastaaruande kinnitamine, audiitorkontrollist ja revisjoniakt.
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
Kaasettekandja Hannes Soonsein, revisjonikomisjoni esimees
2021 JAP Majandusaasta aruanne
2021 Revisjoniakt
2021 Audiitori aruanne
2021 JAP Kontori tegevused
3. JAP 2022 rakenduskava muudatusettepanek
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
4. Maaeluministri määruse (7/02.02.2022) LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus tutvustamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
5. 2022 Strateegia ettevalmistava toetuse taotluse tegevuskava kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
6. Ülevaade JAP koostööprojektidest
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
Vaata – Info JAP 2021 projektide tegevused
Vaata – 2022 JAP projektide tegevused plaan
7. Teated, informatsioon
7.1 Ülevaade lõppenud meetme 2.4 COVID taotlusvoorust ja 2022 kevadvooru esitatud taotlustest.
7.2 Teated

2021

JAP Üldkogu 3/2021 toimub 27.09.2021 kell 14.30 Päinurme Rahvamajas

>>> Vaata protokolli siit

14.30 Tervituskohv
15.00 Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine.
Päevakord:
1. Registreeritud sõnavõtud
2. 2021 Rakenduskava muudatus
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
3. 2022 aasta liikmemaksu kinnitamine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
4. JAP 2022 Rakenduskava ja tegevusgrupi eelarve kinnitamine
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
5. JAP 2022 tegevuskava
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
6. Informatsioon, teated

JAP Üldkogu 2/2021 toimub 01.02.2021 kell 16.00 Palmse mõisas ja e-koosolekuna

>>> Vaata protokolli siit

Päevakord:
16.00 Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine.

1. Registreeritud sõnavõtud
2. JAP juhatuse koosseisu ja hindamiskomisjoni muudatus
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. Muudetud JAP tegevuspiirkonna strateegia 2015-2022 kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
4. JAP tegevuspiirkonna uue perioodi strateegia ettevalmistamise esialgne ajakava
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
5. JAP-15 aastat piirkonna arengut
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
6. Teated, informatsioon

JAP Üldkogu 1/2021 toimub 15.02.2021 kell 15.00 e-koosolekuna

>>> Vaata protokolli siit.

Päevakord:
14.30 Sisenemine e-koosoleku ruumi ZOOM keskkonnas.
15.00 Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine
1. Registreeritud sõnavõtud
2. JAP 2020 aastaaruande kinnitamine, audiitorkontrollist ja revisjoniakt
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
Kaasettekandja Hannes Soonsein, revisjonikomisjoni esimees
3. JAP 2021 rakenduskava muudatusettepanek
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
           JAP 2020 Majandusaasta aruanne
           JAP 2020 Audiitori aruanne faktiliste tähelepanekute kohta
           JAP 2020 Revisjoniakt
4. 2021 tegevuskava
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
          2020 toimunud sündmused
          JAP 2021 TEGEVUSKAVA
5. Rahvusvahelise koostööprojekti 5*Nature+ kinnitamine
Ettekandja Sille Pudel, konsultant
          2021 JAP 5Nature+ projektikirjeldus
          2021 JAP 5Nature+ Eelarve
6. Koostööprojekti Arukate külade arenguprogramm kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
        2021 JAP Arukad külad projektikirjeldus
        2021 JAP Arukad külad Eelarve
7. Teated, informatsioon
7.1 Ülevaade JAP projektidest
7.2 Järvamaa LEADER tegevusgruppide tulevikust
7.3 Teated liikmetelt

2020

JAP Üldkogu 2/2020 toimub 12.10.2020 kell 14.30

>>> Vaata protokolli siit.

Päevakord:

14.00 Soovijatele ringkäik Tuve Kärneriga muuseumis
14.30 Tervituskohv

15.00 Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine.
1. Registreeritud sõnavõtud
2. 2021 aasta liikmemaksu kinnitamine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. JAP 2021 Rakenduskava ja tegevusgrupi eelarve kinnitamine
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
4. Informatsioon, teated

Peale koosoleku ametliku osa lõppu järgneb arutelu – kuidas tähistada JAP-15 sünnipäeva 2021 aasta mais.

JAP Üldkogu 1/2020 toimub 06.04.2020 kell 14.30 ZOOM e-keskkonnas

>>> VAATA ÜLDKOGU PROTOKOLLI SIIT.

Päevakord:

14.30 Registreerimine koosolekule e-keskkonnas
15.00 Koosoleku algus
1. Registreeritud sõnavõtud
2. Uute liikmete tutvustus
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. JAP 2019 majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
Kaasettekandja Hannes Soonsein, revisjonikomisjoni esimees
4. Ülevaade 2020 kevadvooru esitatud taotlustest
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
5. 2020 Kevadvooru meede 1.1.1 pingerea kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
6. 2020 Kevadvooru meede 1.2 pingerea kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
7. Informatsioon ja teated
7.1 JAP 2020 tegevused eriolukorras
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht

2019

JAP Üldkogu 3/2019 toimub 05.12.2019 kell 14.30 Paide SPA hotelli konverentsiruumis (Pärnu 6, Paide linn)

ÜLDKOGU 3/2019 PROTOKOLL

14.30 Kogunemine, lõunasöök
15.00 Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine.

Päevakord:
1. Registreeritud sõnavõtud
2. Uute liikmete tutvustus
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. Uuendatud JAP Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
4. JAP juhatuse liikmete valimine
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
4.1 Kandidaatide tutvustus
4.2 Valimiskomisjoni moodustamine
4.3 Valimisprotseduuri tutvustamine

Hääletamine, kohvipaus
5. Ülevaade JAP strateegia täitmise seirest, koostööprojektide tegevustest ja uutest ideedest
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
 20-JAP-Keskpõrandale kokku-projektikirjeldus
 20-JAP-Keskpõrandale kokku-eelarve
6. Juhatuse valimise hääletustulemuste kinnitamine
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
7. Revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
8. Muudatused MTÜ JAP taotluste menetlemise korras
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
 20-JAP-Taotlemise-Kord-kavand
9. Informatsioon, teated

Peale üldkogu lõppu on osalejatel võimalus ühiselt külastada ujulat.

JAP Üldkogu 2/2019 toimub 30.09.2019 kell 14.30 Prandi Külamajas

Kell 14.30 Tervituskohv
15.00 Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine.
Üldkogu 2/2019 Protokoll

1. Registreeritud sõnavõtud

2. 2020 aasta liikmemaksu kinnitamine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees

3.  JAP 2020 Rakenduskava ja tegevusgrupi eelarve kinnitamine
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht

4. JAP juhatuse valimiste korra kinnitamine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
MTÜ Järva Arengu Partnerid Juhatuse liikmete valimise, tagasikutsumise ja volituste lõppemise kord

5. JAP Hindamiskomisjoni moodustamise korra kinnitamine
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
MTÜ Järva Arengu Partnerid hindamiskomisjoni moodustamise kord

6. Informatsioon, teated