2021/1 Rahvusvaheline koostööprojekt 5*NATURE+

Viitenumber: 19302000027

Projekti eesmärk:
Projekti eesmärk on jätkata 5*Nature siseriikliku ja välisriikliku võrgustiku koostöö laiendamist ja ühiseid tegevusi, milleks on turundusmaterjalide koostamine (näide: https://visitjarva.ee/imetledesjarvamaad/) ning nende tõlkimine inglise keelde, et jagada oma turismisihtkohtade infot ühisel maapiirkondi tutvustaval lehel https://www.5starnature.com/ , jagada parimaid praktikaid koolitustel, seminaridel, õppekäikudel ning läbi viia piirkonda tutvustavaid üritusi näiteks Kurjailma festival www.kurjailma.ee , rattaretk JAP 15, JAP piirkonna jõgede päev jms.

Projekti põhitegevused:
– Turismipakettide loomine ja testimine partnerpiirkondades ja nende turundamine 5*Nature kanalites ning reisikorraldajate kanalite kaudu
– Õppereisid projekti partnerite riikidesse: uudsete maaturismi teenuste tutvustamine ja kohalike festivalide tutvustamine
– Rahvusvahelised avalikud koosolekud – Ettevõtjate vahetus – Uudsete turismiteenuste väljatöötamiseks ühised koolitused
– Digikaardid ja kohalike ettevõtete turundamine
– Rahvusvaheline ja siseriiklik turundamine (videod, kodulehed, sotsiaalmeedias, rahvusvaheliste messide ühiskülastused)

Mõju ja tulemused:
– Turismiga tegelejate võrgustikud on edasiarenenud ja on kasvanud rahvusvaheline võrgustik ja üldine koostöö
– Kogemuste ja infovahetuse kaudu on välja töötaud uued turismi tooted ja teenused, need on partnerriikides testitud ja turule toodud.
–  Partnerriikides turismiga tegelevad ettevõtted ja ühingud on saanud uusi teadmisi ja on paremini kohanenud turismisektori turul.
– Ühisturundus on suurendanud partnerpiirkondade ja turismiettevõtete külastajate arvu.

Partnerid: Aktiivinen Pohjois- Satakunta LAG, MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu, Järva Arengu Partnerid MTÜ, Asociacion Desarrollo Integral del Valle del Abroz LAG, Valli del Canavese LAG, Velencei-to Tersegfejlesztö Közhasznu Egyesület, Montagne Biellesi LAG.
Koostööprojekti partnerite eelarve kokku 149 202 €

JAP projekti kogumaksumus 17 700 € / toetus 15 930 €