2018/2 Jätkusuutlik maaettevõtlus Järvamaa tutvustamise toel

Projekti eesmärk:
Jätkusuutlik ja kestlik väikeettevõtlus Järvamaal
– kasvav huvi Järvamaa külastamiseks tutvustades Järvamaad, siin tegutsevaid ettevõtteid ja nende toodangut;
– pakkuda ettevõtjatele otsesuhtlemise ja -kontaktide loomise võimalust, elavdada piirkonna majandust

Projekti põhitegevused:
– Järvamaa tutvustamine Berliinis EV 100 raames. Järvamaa Päev Paides 2018 ja 2019 korraldamine.;
– Koostööseminaride korraldamine 2019 ja 2020;
– Piirkonna reklaamimine.

Mõju ja tulemused:
– Toimunud on planeeritud koostöö- ja turundusüritused;
– Järvamaad ning siin tegutsevaid ettevõtteid ja nende toodangut on mitmekülgselt tutvustatud;
– Kasvanud on Järvamaa külastajate arv;
– Ettevõtjatele on pakutud teadmiste täiendamise ning otsesuhtlemise ja -kontaktide loomise võimalust;
– Aktiivsed inimesed ja kohalikud ettevõtjad on motiveeritud rohkem koostööd tegema;

JAP Projekti kogumaksumus 33 300 €, toetus 29 970 €.