2018/1 Rahvusvaheline koostööprojekt 5*NATURE

Viitenumber: 19301700001

Projekti eesmärk:
Loodus ja maaturisimi arendamine, turismihooaja pikendamine, parimate praktikate jagamine, koolitused turismiettevõtjatele ning ühistegevused partnerite vahel.

Projekti põhitegevused:
– Parimate turismipraktikate jagamine Põhja-Itaalias, Ungaris, Eestis, Soomes, samal ajal toimuvad juhtrühma kohtumised.
– Turismiseminar 2018,  koosolekud 2018, koosolekud 2019, lõpuseminar 2020
– Piirkonda reklaamivad trükised, filmid

Mõju ja tulemused:
Kogemuste ja parimate praktikate vahetuse käigus on kasvanud piirkonna loodus-, kultuuri- ja ajaloopärandiga seotud turismisektoris pakutavate uuenduslike lähenemistega teenuste arv, kaasajastatud on reklaami- ja turundusvõimalusi, piirkonna turismihooaega on pikendatud, parendatud on teenuste pakkumist erivajadustega klientidele, loodud on rahvusvahelised võrgustikud, mille kaudu on võimalik turismipakette turustada välisriikides, piirkondlikult olulised loodus-, kultuuri ja ajaloopärandiga seotud paigad on nähtavad sise- ja välisturistidele.

Partnerid: Aktiivinen Pohjois- Satakunta LAG, MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu, Järva Arengu Partnerid MTÜ, Asociacion Desarrollo Integral del Valle del Abroz LAG, Valli del Canavese LAG, Velencei-to Tersegfejlesztö Közhasznu Egyesület, Montagne Biellesi LAG.
Koostööprojekti partnerite eelarve kokku 297000

JAP projekti kogumaksumus 33 000 € / toetus 29 700 €