MTÜde, külade ja kogukondade arengupäevad

16. märts – Teenusdisaini koolitus
30. märts – Külade, kogukondade koolitus oma tegevuste eesmärgistamiseks

Koolitused toimuvad Vao külamajas.