Meetme 2.2 pingerea avalikustamine viibib

Vabandame, et meetme 2.2 pingerea avalikustamine viibib.

Põhjuseid on kaks:

1) Osalise rahastuse saava taotleja vastus viibib

2) JAP juhatus kinnitas meetme 2.2 mahu suurendamise eelmise perioodi vabanenud vahendite arvelt, kuid e-pria tehniliste probleemide tõttu ei saa rakenduskava muudatust e-prias kinnitada

Kohe kui tehnilised probleemid on kõrvaldatud anname teada.