Energiakogukondade projekti avaseminar Järva vallas

Energiakogukondade projekti avaseminar

Järva vallavalitsuse Koeru teeninduskeskuses
2. aprillil kell 17.30.