JAP juhatus suunas meede 2.2 hindamisele

24.04.2023 toimus JAP juhatus, mis suunas meede 2.2 hindamisele. Hindamisele suunati 27 taotlust, üks taotlus võeti tagasi ning üks taotlus ei läinud hindamisele. Hindamine algab 02.05.2023 ja kestab kuni 02.06.2023.