Taotlemine

2023. aastal on LEADER-projektitoetuse voorud MTÜ Järva Arengu Partnerid piirkonna Paide linna maapiirkonna (endine Paide vald ja endine Roosna-Alliku vald) ning Järva valla (välja arvatud endine Imavere vald) vabaühendustele meetmes 1.1.1 Investeeringud piirkonna arenguks ja ettevõtjatele meetmes 2.2 Ettevõtluse arengutoetus.

MEEDE 1.1.1 Investeeringud piirkonna arenguks

2023 Kevadvoor – vabaühendustele ja kohalikele omavalitsustele
Taotlusvoor on avatud: 01.02-10.02.2023 kell 15.00

E-Infotund taotlejatele toimus 23.01.2023 kell 15.00. Infotunni salvestuse leiad siit

Esitlusmaterjali leiad siit 23-01 vabaühenduste taotlusvoor

Meetme 1.1.1 taotluste menetlemise ajakava:

Taotluste konsultatsioonid kuni 31.01.2023
01.02.- 10.02.2023 kell 15.00 Taotlusvoor on avatud
13.02.- 03.03.2023 kell 15.00 Tehniline kontroll kontoris
06.03.2023 Juhatus kinnitab tehnilise kontrolli tulemuse
07.03.- 05.04.2023 Projektide hindamine
10.04.2022 Juhatus (või üldkogu) kinnitab M.1.1.1 pingerea
17.04.2023 Taotlused e-prias
19.04.2023 Meede 1.1.1 projektiteostajate infopäev Zoomis

VAATA: 23 Meede 1.1.1 meetmeleht

Toetuse määr 90%, käibemaksukohuslastel 60%, toetuse summad on 2000-10000 eurot. 2023 eelarves on meetme 1.1.1 vahendeid 59 286 eurot.

E-prias tuleb taotlusvormi täitmisel LISADA alljärgnevad dokumendid:
1. Projektikirjeldus –23-M1-projektikirjeldus

2. Organisatsiooni bilanss ja tulemiaruanne 31.12.2022 seisuga

3. Liikmete nimekiri 31.01.2023 seisuga

4. Soetuse korral tuleb lisada dokument, mis kinnitab seda, kus hakatakse soetatud investeeringut hoidma. Kui ruum (või maa) on rendipind, siis vähemalt 7 aastat kehtiv, allkirjastatud rendileping. Kui taotleja on ruumi, hoone, maa omanik, siis väljavõte kinnistusraamatust.

5. Ehituse, rekonstrueerimise või renoveerimise korral tuleb esitada kohaliku omavalitsuse kinnituskiri või tõend, mis kinnitab kas antud investeering vajab ehitusteatist, ehitusluba ja hiljem kasutusluba või kasutusteatist.

* Kui tegemist on ehitusloa alusel ehituse või rekonstrueerimisega, siis peab olema lisatud ehituse eelprojekt, muudel juhtudel eskiisprojekt. NB! Projekteerimine ei ole meetmes abikõlbulik.

Abiks:

* Ehituse, rekonstrueerimise korral avaneb e-prias ehituse eelarve tabelina. Näidis on siin Ehituse_eelarve-PRIA

* Ehitutegevuse puhul saab küsida eel-hinnapakkumusi  PRIA vormil. Näidis on siin Ehitustegevuse_hinnapakkumus

*  Hinnapäringu näidis Hinnaparingu naidis

*  Hinnapakkumuse näidis Hinnapakkumuse naidis

*  E-prias projektitaotluse esitamise juhend Projektitaotluse esitamine e-prias

*  M1-Hindamiskriteeriumid

Tutvu taotlemiseks vajalike dokumentidega:

MTÜ JAP taotluste menetlemise kord – JAP-Taotlemise-Kord

24.05.2021 Maaeluministri määrus *Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus* nr 11 – LEADER-Määrus

MTÜ JAP strateegia 21-07-01 JAP-Strateegia-2022

MEEDE 2.2 Ettevõtluse arengutoetus

2023 Kevadvoor – Ettevõtjatele
Taotlusvoor on avatud: 22.03.- 31.03.2023 kell 15.00

E-Infotund toimub 21.02.2023 kell 15.00 Registreeru aadressil jap@japnet.ee

Ettevõtluse taotluste menetlemise ajakava:

Taotluste konsultatsioonid kuni 21.03.2023

22.03.- 31.03.2023 kell 15.00 Taotlusvoor on avatud
03.04.- 21.04.2023 kell 15.00 Tehniline kontroll kontoris
24.04.2023 Juhatus kinnitab tehnilise kontrolli tulemuse
25.04.- 24.05.2023 Projektide hindamine
29.05.2023 Juhatus (või üldkogu) kinnitab M2.2 pingerea
05.06.2023 Taotlused e-prias
07.06.2023 Meede 2.2 projektiteostajate infopäev Zoomis

VAATA: 23 Meede 2.2 meetmeleht
Toetuse määr 60%, toetuse summa 2000-20000 eurot, 2023 aasta eelarves on meetme 2.2 vahendeid 138 500 eurot.

E-prias tuleb taotlusvormi täitmisel LISADA alljärgnevad dokumendid:
1. Projektikirjeldus – 23-M2-projektikirjeldus

2. Organisatsiooni bilanss ja tulemiaruanne 31.12.2022 seisuga

3. Soetuse korral tuleb lisada dokument, mis kinnitab seda, kus hakatakse soetatud investeeringut hoidma. Kui ruum (või maa) on rendipind, siis vähemalt 7 aastat kehtiv, allkirjastatud rendileping. Kui taotleja on ruumi, hoone, maa omanik, siis väljavõte kinnistusraamatust.

4. Ehituse, rekonstrueerimise või renoveerimise korral tuleb esitada kohaliku omavalitsuse kinnituskiri või tõend, mis kinnitab kas antud investeering vajab ehitusteatist, ehitusluba ja hiljem kasutusluba või kasutusteatist.

* Kui tegemist on ehitusloa alusel ehituse või rekonstrueerimisega, siis peab olema lisatud ehituse eelprojekt, muudel juhtudel eskiisprojekt. NB! Projekteerimine ei ole meetmes abikõlbulik.

Abiks:

* Ehituse, rekonstrueerimise korral avaneb e-prias ehituse eelarve tabelina. Näidis on siin Ehituse_eelarve-PRIA

* Ehitutegevuse puhul saab küsida eel-hinnapakkumusi  PRIA vormil. Näidis on siin Ehitustegevuse_hinnapakkumus

*  Hinnapäringu näidis Hinnaparingu naidis

*  Hinnapakkumuse näidis Hinnapakkumuse naidis

*  E-prias projektitaotluse esitamise juhend Projektitaotluse esitamine e-prias

*  M2-Hindamiskriteeriumid


Tutvu taotlemiseks vajalike dokumentidega:

MTÜ JAP taotluste menetlemise kord – JAP-Taotlemise-Kord

24.05.2021 Maaeluministri määrus *Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus* nr 11 – LEADER-Määrus

MTÜ JAP strateegia 21-07-01 JAP-Strateegia-2022

 

MTÜ Järva Arengu Partnerid 2020 – 2022 taotlusvoorude info leiad siit