Taotlemine

2020 KEVADVOOR ON AVATUD 01.- 07.veebruar 2020 kell 15.00.

Taotluste menetlemise ajakava:
* Taotluste tehniline kontroll toimub ajavahemikul 10.02-28.02.
Juhatus kinnitab tehnilise kontrolli tulemused  02.03.
* Hindamine toimub ajavahemikul 03.03 – 03.04.
* Juhatus  /või vajadusel Üldkogu/ kinnitab pingeread 06.04.

Infotunnid taotlejatele toimusid Paide linnas ja Järva vallas 27.11.2019 >> Vaata
Konsultatsioon kontoris: 13.-16.01.2020 kell 9:00-16:00.
Võimalusel palume ette helistada ja aeg kinni panna.

Dokumendid:
UUS – MTÜ JAP taotluste menetlemise kord
Maaeluministri määrus *Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus* nr 11 /03.11.2017/

2020 KEVADVOORUS on avatud meetmed:
MEEDE 1.1. Investeeringud piirkonna arenguks
MEEDE 1.2. Kogukonna ühisprojektide toetus

2020 KEVADVOORU taotlusvormid:
2020 taotlusdokumentide esitamine (JAP esitlus-juhend)
Vaata PRIA juhendit: Projektitaotluse esitamine e-prias 

E-prias tuleb taotlusvormi täitmisel LISADA ALLJÄRGNEVAD DOKUMENDID:
1. Projektikirjeldus 20-JAP-Projektikirjeldus
2. Ühingu bilanss ja kasumiaruanne (mitte vanem kui 4 kuud, soovitavalt 31.12.2019 seisuga; välja arvatud KOV)
3. Ühingu liikmete nimekiri (eelmise kuu lõpu seisuga, ei esita usulised ühendused) – tuleb üles laadida SAKIL Detailandmed
Lisaks eelnevale:
4. Soetuse korral tuleb lisada dokument, mis kinnitab seda, kus hakatakse soetatud investeeringut hoidma.
* Kui ruum (või maa) on ühenduse omanduses, siis väljavõte kinnisturaamatust
* Kui ruum (või maa) on mõne liikme omanduses või on rendipind, siis vähemalt 7 aastat kehtiv, allkirjastatud rendileping.
* Rahavoogude plaan, kui toetuse summa on üle 10 000 euro. 20-JAP-Äriplaan-Rahavoogude plaan
5. Ehituse, rekonstrueerimise või renoveerimise korral
* Kohaliku omavalitsuse tõend, mis ütleb kas antud investeering vajab ehitusteatist, ehitusluba ja kasutusluba.
* Kui tegemist on ehitusloa alusel ehituse või rekonstrueerimisega, siis peab olema lisatud ehituse põhiprojekt, muudel juhtudel eskiisprojekt.
* Rahavoogude plaan, kui toetuse summa on üle 10 000 euro. 20-JAP-Äriplaan-Rahavoogude plaan
6. Kogukonnateenuse väljaarendamise korral
* Kogukonnateenuse analüüs – kogukonnateenuse analüüs, mis esitatakse JAP Üldkogule kinnitamiseks
* JAP Üldkogu otsus selle kohta, et kogukonnateenuse arendamine on heaks kiidetud.
* Rahavoogude plaan, kui toetuse summa on üle 10 000 euro. 20-JAP-Äriplaan-Rahavoogude plaan
7.  Ühisprojekti korral tuleb eraldi lisada taotleja ja partneri(te) poolt allkirjastatud ÜHISTE KAVATSUSTE KOKKULEPE, Näidis on siin (UUS) >>

Abiks:
* EHITUSE korral avaneb e-prias ehituse eelarve tabelina. Näidis on siin >>
*  Eelarve täidetakse e-prias, vajadusel saate kasutada abifaili  >JAP-Eelarve-kululiikide-kaupa
*  Tulude jaotuse tabel täidetakse e-prias, vajadusel saate kasutada abifaili  >JAP-Tulude jaotuse tabel
*  E-pria kontroll-leht ja taotluse muutmise juhend
*  20K-JAP-Hindamiskriteeriumid
*  Hinnapäringu näidis
 Hinnapakkumuse näidis

Vaata  PRIA kodulehel olevaid juhendeid:
Toetustaotluse esitamine uues e-PRIAs

Tulemas:
2020 – Sügisvoor ettevõtjatele