Taotlemine

2021 Sügisvoor ettevõtjatele on avatud 01.09.- 07.09.kell 15.00

Taotluste menetlemise ajakava:
08.09.-30.09.2021 Tehniline kontroll kontoris
05.10.2021 Juhatus kinnitab tehnilise kontrolli tulemused ja hindamiskomisjoni koosseisu
06.10-27.10.2021 Projektide hindamine
01.11.2021 Juhatus kinnitab pingerea.

E-Infotund ettevõtjatele toimus 12.mail kell 15.00. Vaata infotunni esitlust siit

Dokumendid: 
MTÜ JAP taotluste menetlemise kord
Uus, kehtb alates 24.05.2021 Maaeluministri määrus *Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus* nr 11

2021 SÜGISVOORUS on avatud meetmed:
M2.2. Ettevõtluse arengutoetus
Investeeringu käibemaksuta maksumusest toetatakse 60%. Toetuse miinimumsumma on 2000 ja maksimumsumma 15 000 eurot. 

2021 SÜGISVOORU taotlusvormid:
*  2021 taotlusdokumentide esitamine /esitlus lisatakse peale infopäeva/
Vaata PRIA juhendit: Projektitaotluse esitamine e-prias 

E-prias tuleb taotlusvormi täitmisel LISADA ALLJÄRGNEVAD DOKUMENDID:
1. Projektikirjeldus  21-JAP-Projektikirjeldus – NB! UUS
2. Ettevõtte bilanss ja kasumiaruanne
(mitte vanem kui 4 kuud, soovitavalt 30.06.2021 seisuga)
Lisaks eelnevale:
3. Soetuse korral tuleb lisada dokument, mis kinnitab seda, kus hakatakse soetatud investeeringut hoidma.
* Kui ruum (või maa) on ettevõtte omanduses, siis väljavõte kinnisturaamatust
* Kui ruum (või maa) on rendipind, siis vähemalt 7 aastat kehtiv, allkirjastatud rendileping.
* Rahavoogude plaan, kui toetuse summa on üle 10 000 euro. 21-JAP-Äriplaan-Rahavoogude plaan NB! uuendatud
4. Ehituse, rekonstrueerimise või renoveerimise korral
* Kohaliku omavalitsuse tõend, mis ütleb kas antud investeering vajab ehitusteatist, ehitusluba ja kasutusluba.
* Kui tegemist on ehitusloa alusel ehituse või rekonstrueerimisega, siis peab olema lisatud ehituse põhiprojekt, muudel juhtudel eskiisprojekt.
* Rahavoogude plaan, kui toetuse summa on üle 10 000 euro. 21-JAP-Äriplaan-Rahavoogude plaan

Abiks: 
* EHITUSE korral avaneb e-prias ehituse eelarve tabelina. Lisatud näidise abil saate vajadusel küsida eel-hinnapakkumusi. Näidis on siin >>
*  E-pria kontroll-leht ja taotluse muutmise juhend
M2.2-Hindamiskriteeriumid
*  Hinnapäringu näidis
 Hinnapakkumuse näidis

Vaata  PRIA kodulehel olevaid juhendeid:
Projektitaotluse esitamise juhend uues e-PRIAs
LEADER projektitoetuse tegevused uues e-PRIAs
Muudatustaotluse esitamine
Maksetaotluse esitamise juhend

* * * * * * * * * * * 

2020 Sügisvoor ettevõtjatele oli avatud 01.09.- 07.09.kell 15.00
Vaata taotluste paremusjärjestust SIIT.

Taotluste menetlemise ajakava:
* Taotluste tehniline kontroll toimub ajavahemikul 08.09-30.09.
Juhatus kinnitab tehnilise kontrolli tulemused  05.10.
* Hindamine toimub ajavahemikul 06.10.-04.11.
* Juhatus  /või vajadusel Üldkogu/ kinnitab pingeread 09.11.

Infotund ettevõtjatele toimus webinarina 14.mail kell 15.00.
14.05.2020 Infotunni esitlus

Dokumendid: 
MTÜ JAP taotluste menetlemise kord
Maaeluministri määrus *Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus* nr 11 /03.11.2017/

2020 SÜGISVOORUS on avatud meetmed:
M2.2. Ettevõtluse arengutoetus

2020 SÜGISVOORU taotlusvormid:
*  2020 taotlusdokumentide esitamine (JAP esitlus-juhend – Eesti Leader Liidu juhatuse koosolek)
Vaata PRIA juhendit: Projektitaotluse esitamine e-prias 

E-prias tuleb taotlusvormi täitmisel LISADA ALLJÄRGNEVAD DOKUMENDID:
1. Projektikirjeldus 20-JAP-Projektikirjeldus
2. Ettevõtte bilanss ja kasumiaruanne
(mitte vanem kui 4 kuud, soovitavalt 30.06.2020 seisuga)
Lisaks eelnevale:
3. Soetuse korral tuleb lisada dokument, mis kinnitab seda, kus hakatakse soetatud investeeringut hoidma.
* Kui ruum (või maa) on ettevõtte omanduses, siis väljavõte kinnisturaamatust
* Kui ruum (või maa) on rendipind, siis vähemalt 7 aastat kehtiv, allkirjastatud rendileping.
* Rahavoogude plaan, kui toetuse summa on üle 10 000 euro. 20-JAP-Äriplaan-Rahavoogude plaan
4. Ehituse, rekonstrueerimise või renoveerimise korral
* Kohaliku omavalitsuse tõend, mis ütleb kas antud investeering vajab ehitusteatist, ehitusluba ja kasutusluba.
* Kui tegemist on ehitusloa alusel ehituse või rekonstrueerimisega, siis peab olema lisatud ehituse põhiprojekt, muudel juhtudel eskiisprojekt.
* Rahavoogude plaan, kui toetuse summa on üle 10 000 euro. 20-JAP-Äriplaan-Rahavoogude plaan

Abiks: 
* EHITUSE korral avaneb e-prias ehituse eelarve tabelina. Lisatud näidise abil saate vajadusel küsida eel-hinnapakkumusi. Näidis on siin >>
*  E-pria kontroll-leht ja taotluse muutmise juhend
M2.2-Hindamiskriteeriumid
*  Hinnapäringu näidis
 Hinnapakkumuse näidis

Vaata  PRIA kodulehel olevaid juhendeid:
Projektitaotluse esitamise juhend uues e-PRIAs
LEADER projektitoetuse tegevused uues e-PRIAs
Muudatustaotluse esitamine
Maksetaotluse esitamise juhend

* * * * * * * * * * * * * *

2020 KEVADVOOR OLI AVATUD 01.- 07.veebruar 2020 kell 15.00.
2020 Kevadvooru projektitaotluste pingeread on >>> SIIN

Taotluste menetlemise ajakava kinnitab JAP Üldkogu 05.12.2019
* Taotluste tehniline kontroll toimub ajavahemikul …
* Hindamine toimub ajavahemikul …
* Juhatus kinnitab meetmete pingeread …

Infotunnid taotlejatele toimuvad
Paide linnas ja Järva vallas 27.11.2019 >> Vaata
Konsultatsioon kontoris: 13.-16.01.2020 kell 9:00-16:00. Võimalusel palume ette helistada ja aeg kinni panna.

Dokumendid:
UUS – MTÜ JAP taotluste menetlemise kord
Maaeluministri määrus *Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus* nr 11 /03.11.2017/

2020 KEVADVOORUS on avatud meetmed:
MEEDE 1.1. Investeeringud piirkonna arenguks
MEEDE 1.2. Kogukonna ühisprojektide toetus

2020 KEVADVOORU taotlusvormid:
20-JAP-Projektikirjeldus
20-JAP-Äriplaan-Rahavoogude plaan
*  Ühisprojekti korral tuleb eraldi lisada taotleja ja partneri(te) poolt allkirjastatud ÜHISTE KAVATSUSTE KOKKULEPE, Näidis on siin >>

Abiks:
2020 taotlusdokumentide esitamine (JAP esitlus-juhend)
*  20K-JAP-Hindamiskriteeriumid
*  Hinnapäringu näidis
 Hinnapakkumuse näidis

T
aotluse täitmisel e-prias:
* Projektitaotluse esitamine e-prias
EHITUSE korral avaneb e-prias ehituse eelarve tabelina. Näidis on siin >>
*  Eelarve täidetakse e-prias, vajadusel saate kasutada abifaili  >JAP-Eelarve-kululiikide-kaupa
*  Tulude jaotuse tabel täidetakse e-prias, vajadusel saate kasutada abifaili  >JAP-Tulude jaotuse tabel
*  E-pria kontroll-leht ja taotluse muutmise juhend

Vaata  PRIA kodulehel olevaid juhendeid: Abiks taotlejale uues e-PRIAsoli