MTÜ Järva Arengu Partnerid juhatuse koosolek 09.01.2023

MTÜ Järva Arengu Partnerid 09.01.2023 juhatuse koosolekul toimusid JAP-i juhatuse esimehe ja aseesimehe valimised. Koosoleku otsusega valiti JAP-i juhatuse esimeheks Toomas Tammik ja aseesimeheks Jaano Rässa.

Toomas Tammik sõnas, et tema eesmärk juhatuse esimehena on liikmetevahelise koostöö suurendamine, JAP-i toetusvõimaluste laiem teavitamine ning võimalusel lisarahastuste leidmine piirkonna arendustegevusteks. Jaano Rässa soov on aseesimehena panustada JAP-i haldussuutlikuse tõstmiseks ning tagada, et LEADER-programmi viiakse JAP-tegevuspiirkonnas ellu kõigi huvitatute jaoks.

Koosolekul tänati JAP-i poolt JAP-i pikaajalist esimeest Aivar Tublit, kes on ametis olnud 9 aastat. Selle ajajooksul on JAP teinud läbi suure arengu ning liikmeskond on palju kasvanud. Aivar Tubli sõnul on JAP tugev organisatsioon ja oluline on ka edaspidi jäkata piirkonnapõhist lähenemist ja tegutseda rohujuure tasandil. Aivar Tubli jätkab juhatuse liikmena.

Juhatuse koosolekul nimetati ametisse uus tegevjuht, kelleks sai JAP-i senine konsultant Sille Pudel. Uue tegevjuhi esimse nelja kuu tegevused on vabaühenduste ning ettevõtjate taotlusvoorude läbiviimine, uue strateegia koostamise lõpule viimine ning käesoleva perioodi lõpetamine. Kuni uue konsultandi leidmiseni täidab Sille Pudel lisaks tegevjuhi ülesannetele ka konsultandi ülesandeid. Juhatus otsustas välja kuulutada konkursi konsultandi leidmiseks.