Tööd alustas konsultant Merle Aruoja

21.02.2023 alustas tööd konsultant Merle Aruoja

Merle nõustab JAP tegevuspiirkonna ettevõtjatest ja vabaühendutest taotlejaid projektide eelnõustamise ja taotlemise ajal ning teostab projektide tehnilist kontrolli. Projektide teostajad saavad nõu küsida projektide elluviimise kohta ja saavad nõu maksetaotluste koostamisel. Merlega saab ühendust telefonil 5353 4395 või meiliaadressil konsultant@japnet.ee.