07.03.2023 hindamiskomisjoni koosolek 1/2023

07.03.2023 toimus JAP kontoris meetme 1.1.1 hindamiskomisjoni koosolek 1/2023

KAVA
1. Taotluste ülevaade
2. Hindamiskomisjoni töö tutvustamine, koolitus
3. Hindamiskomisjoni esimehe valimine
4. Hindamise ajakava ja paikvaatlused
5. Muud küsimused