Arukate külade koosloome koolitus Jänedal

18.oktoobril 2021 algusega kell 10.30 toimub Jänedal koolitusseminar
„Uuenduste käivitamine koosloomes – põhimõtted, praktilised võimalused ja kaasaegsed lähenemised”

Koolituse eesmärk on tutvuda piirkonna arengu uusi võimalusi, mida pakub koosloome meetod. Koolitajad Mai Timmi ja Kadri Kangro omavad loometalgute korraldamise kogemusi. Tuntumatest Võrumaal ellukutsutud “Vunki Mano!”.  Koolituspäeval kasutatakse loometalgute kogemust ning katsetatakse praktikas erinevaid elemente loometalgute metoodikast.
Ootame osalema LEADER tegevusgruppide esindajaid ja ka aruka küla huvigruppi.
Vaata lisainfot: https://maainfo.ee/index.php?id=7528&page=3394&