ELL Zoomi kasutamise e-koolitus

Eesti Leader Liidu ettevõtmisel korraldati tegevusgruppidele Zoomi kasutamise e-koolitus. Korraldas SpeakSmart.
Teemad:
Zoomi turvaline kasutamine;
Erinevate ruumide loomine, eelregistreerimine ja gruppide eeljaotus (registration, pre-assign breakout rooms).
Grupitööde tegemine (breakout rooms) ja gruppide eeljaotus.
Äpid ja pistikprogrammid (Zoom apps and plugins).
Töötamine mitme ekraaniga.
Jagatud tarkvara kaugjuhtimine (remote control).
Osales Silva Anspal. Tänud lektorile!