Hindamiskomisjoni koosolek

Meetme .2 hindamiskomisjoni koosolek toimub 06.10.2020 Roosna- Alliku teeninduskeskuses

Päevakord:
1. Komisjoni juhi valimine
2. Tehnilise kontrolli tulemiste tutvustus
3. E-pria hindamise keskkonna tutvustus
4. Hindamise ajakava, paikvaatluste jm tegevuste planeerimine