JAP juhatus 10/2021

JAP juhatuse e- koosolek 10/2021 toimub 01.11.2021 kell 15.00

Päevakord:
1. JAP 2021 sügisvooru meede 2.2 pingerea kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
2. Hindamiskomisjoni liikmete töötasude kinnitamine
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. JAP 2022 rakenduskava A- osa muudatus e-prias
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
4. 2022 Meede 2.4 (COVID-19) taotluse hindamislehe kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
5. Uue perioodi ettevalmistusest
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
6. Juhatuse aseesimehe valimine
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
7. Informatsioon, teated
7.1 Ülevaade oktoobri tegevustest
7.2 Teated