JAP juhatus 11/2022

Juhatuse koosolek toimub 19. september 2022 kell 14.00 Roosna- Alliku Teeninduskeskuses

Päevakord:
1. Uued liikmed
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
2. 22 Sügisvooru hindamiskomisjoni koosseis
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
3. JAP 2022 rakenduskava muudatus
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
4. JAP 2023 eelarve ja rakenduskava
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
5. JAP Üldkogu 3/2022 päevakord
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
6. Informatsioon, teated
6.1 Ülevaade augusti tegevustest
6.2 Muud teated