JAP juhatus 14/2022

Juhatuse koosolek 14/2022 toimub 19.12.2022 kell 14.00 Tori Mõisas (Türi vald, Tori küla)

Päevakord:
Tervituskohv
1. JAP Liikme avaldus
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
2. 2023 taotlusdokumentide kinnitamine (projektikirjeldus, hindamisleht)
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
3. JAP töötasudest alates 01.01.2023
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
4. JAP varade inventeerimiskomisjoni kinnitamine
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
5. JAP liikmete register ja liikmemaksude laekumine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
6. MTÜ JAP tegevjuhi Silva Anspali avaldus
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
7.Informatsioon, teated
7.1 Ülevaade novembri tegevustest
7.2 Info tulevate sündmuste kohta
7.3 Muud teated
Järgneb kokkuvõte JAP juhatuse tegevusest 2020-2022 ja õhtusöök.