JAP juhatus 2/2021

JAP juhatuse koosolek 2/2021 toimub 01.02.2020 kell 10.00 e-koosolekuna. E-koosoleku kutse saadetakse 01.02.2020 kell 09.50

Päevakord:
1. JAP 2020 aastaaruanne, audiitorkontroll ja revisjoniakt
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
Kaasettekandja Hannes Soonsein, revisjonikomisjoni esimees
2.JAP 2021 rakenduskava muudatusettepanek
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
3. Koostööprojekti 5*Nature+ projektikirjeldus
Ettekandja Sille Pudel, konsultant
4. Koostööprojekti Arukate külade arenguprogramm projektikirjeldus
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
5. Informatsioon ja teated
5.1 Jaanuari tegevused
5.2 Muud teated