JAP juhatus 2/2022

JAP juhatuse koosolek 2/2022 toimub 07.02.2022 kell 15.00

PÄEVAKORD:
1. Meede 2.4 tehnilise kontrolli tulemus ja taotluste suunamine hindamisele
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
2. Strateegi uuendamisest. Maaeluministri määrus – LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus.
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
3. JAP 2021 majandusaasta aruanne, audiitorkontrolli otsus ja revisjoniakt
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
4. JAP Üldkogu 1/2022 aeg ja päevakord
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
5. Informatsioon, teated
5.1 Ülevaade jaanuari tegevustest
5.2 Maiu Mäe avaldus
5.3 Teated