JAP juhatus 4/2021

JAP juhatuse koosolek 4/2021 toimub 05.04.2020 kell 10.00 e-koosolekuna.

Päevakord
1. 2021-2022 Üleminekuperioodi tegevused ja esialgne ajakava
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
2. Muudatus 2021 taotlusvooru projektikirjelduses
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
3. Projektide seire kokkuvõte
Ettekandja Sille Pudel, konsultant
4. EL Struktuurifondide 21+ uue perioodi arutelude kokkuvõte
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
5. Koostööprojektide e-kokkuvõtted
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
6. Informatsioon ja teated
6.1 Märtsi tegevused
6.2 Muud teated