JAP juhatus 5/2021

JAP juhatuse koosolek 5/2021 toimub 03.05.2020 kell 10.00 e-koosolekuna.

Päevakord
1. JAP strateegia muudatusettepanekud üldkogule
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
2. Uuel perioodil Sotsiaalfondi (ESF) rakendamisest piirkonnas
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
3. JAP Üldkogu 2/2021 toimumise aeg ja päevakord
4. Informatsioon ja teated
4.1 Projekti Keskpõrandale kokku tegevused
4.2 Aprilli tegevused
4.3 Muud teated