JAP juhatus 6/2021

JAP juhatuse koosolek 5/2021 toimub 07.06.2020 kell 10.00 e-koosolekuna.

Päevakord:
1. Laekunud avaldused
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
2. JAP strateegia muudatusettepanek üldkogule
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
3. COVID-19 kriisi leevandamise meede 2.4
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
4. JAP Üldkogu 2/2021 toimumise aeg ja päevakord
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
5. JAP Suveseminar ja üldkogu 01.-02.07.2021 Palmses
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
6. Informatsioon ja teated
6.1 Ülevaade toimunud koosolekutest ja aruteludest
6.2 Mai tegevused
6.3 Muud teated, tulevased üritused