JAP juhatus 8/2021

JAP juhatuse koosolek 8/2021 toimub 20.09.2021 kell 15.00
Roosna- Alliku Teeninduskeskuses

Päevakord:
1. JAP Üldkogu 27.09.2021 päevakorra täiendus
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
2. 2022 JAP tegevusgrupi eelarve ja 2022 rakenduskava ning meetmed üldkogule kinnitamiseks
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
3. 2022 JAP taotlusdokumendid – projektikirjeldus ja rahavood
4. JAP 2021 sügisvooru esitatud taotluste ülevaade
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
5. 2021 Sügisvooru hindamiskomisjoni kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
6. Informatsioon, teated
6.1 JAP Liikmevaldus (VALBAU OÜ)
6.2 Ülevaade augusti tegevustest
6.3 Teated