JAP juhatus 9/2021

JAP juhatuse koosolek 9/2021 toimub 04.10.2021 kell 15.00
Roosna- Alliku Teeninduskeskuses

Päevakord:
1. 2021 sügisvooru taotluste tehnilise kontrolli tulemuste kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
2. MTÜ Järva Arengu Partnerid asjaajamiskord ülevaatamine seoses muudatustega LEADER määruses
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. MTÜ Järva Arengu Partnerid PALGAJUHEND uuendamine
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
4. JAP 2021 eelarve täitmisest
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
5. Informatsioon, teated
5.1 Ülevaade septembri tegevustest
5.2 Teated