JAP juhatuse koosolek 1/2021

JAP juhatuse koosolek 1/202 toimub 18.jaanuaril 2021

Päevakord:
1. JAP 2020 eelarve täitmisest
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
2. Ülevaade JAP projektidest
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
3. 2021 tegevuskava (audiitor, revisjon)
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
4. JAP Üldkogu 1/2021 aeg ja päevakord
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
5. 2021 Rakenduskava muudatuse vajadus
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
6. JAP Üldkogule kinnitamiseks esitatavad projektid
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
7. Informatsioon ja teated
7.1 Detsembri tegevused
7.2 Järva valla vastus ühispöördumisele
7.3 Muud teated