JAP juhatuse koosolek 10/2020

JAP juhatuse koosolek 10/2020 toimub 5.oktoobril 2020
Roosna-Alliku Teeninduskeskuses

Päevakord:
1. JAP 2020 sügisvooru esitatud taotluste hindamisele suunamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
2. 2021 JAP rakenduskava muudatusettepanek
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
3. JAP koostööprojekt Arukate külade arenguprogramm
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
4. Informatsioon, teated
4.1 Ülevaade septembri tegevustest
4.2 Teated