JAP juhatuse koosolek 11/2020

JAP juhatuse koosolek 11/2020 toimub 9.novembril 2020
Roosna-Alliku Teeninduskeskuses

Päevakord:
1. JAP 2020 sügisvooru meede 2.2 pingerea kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
2. MTÜ Järva arengu Partnerid 2021 Rakenduskava A osa muudatus
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. Ülevaade MEM Ühtse põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava hetkeseisust
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
4. Lähetuse kinnitamine 05.-06.11.2020 Eesti Leader Liidu koolitus ja üldkoosolek Tallinnas
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
5. Informatsioon, teated
5.1 Ülevaade oktoobri tegevustest
5.2 Hindamiskomisjoni liikmete töötasude kinnitamine
5.3 Teated