JAP juhatuse koosolek 9/2020

JAP juhatuse koosolek 9/2020 toimub 14.09.2020 kell 15.00 Roosna-Allikul
Päevakord:
1. JAP Üldkogu päevakord
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
2. 2021 JAP rakenduskava ja 2021 tegevusgrupi eelarve üldkogule kinnitamiseks
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
3. JAP 2020 sügisvooru esitatud taotluste ülevaade
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
4. 2020 Sügisvooru hindamiskomisjoni kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
5. Informatsioon, teated
5.1 Ülevaade augusti tegevustest
5.2 Teated