JAP Strateegia sotsiaalvaldkonna arutelu

21.06.2021 kell 15.00 toimub JAP tegevuspiirkonna sotsiaalvaldkonna olukorra hindamise ning arenguvajaduste kaardistamise arutelu.
Osalema on oodatud JAP piirkonna sotsiaalvaldkonna teenusepakkujad, omavalitsuste sotsiaaltöötajad ja valdkonna otsustajad.