JAP Strateegiaseminar 1

* 06.-07. juuni 2022 korraldame esimese strateegiaseminari Jõgevamaal, Mokko Maahotellis
Teemaks möödunud perioodi kokkuvõte, tänase olukorra ja muutusvajaduste kirjeldamine (SWOT analüüs).

Palume registreeruda hiljemalt 02.06.2022 lingil Strateegiaseminar1

Kava:
06.juuni.22
13.00 Saabumine, lõunasöök
14.00 Seminar
Silva Anspal, Sissejuhatus. JAP piirkonna 2015- 2021 prioriteetide, eesmärkide ja meetmete (mõõdikute ja kriteeriumite) täitmisest
M1, M2, M3, M4
Maret Prits, SWOT analüüsi põhimõtted
15.45 Kohvipaus
16.15 Seminar jätkub
1. JAP piirkonna TUGEVUSED 2015- 2021 prioriteetide, eesmärkide ja meetmete täitmisele tuginedes.
M1, M2, M3, M4
2. JAP piirkonna NÕRKUSED 2015- 2021 prioriteetide, eesmärkide ja meetmete täitmisele tuginedes.
M1, M2, M3, M4
19.00 Õhtusöök
20.00 Arutelud vabas vormis
07.juuni.22
8.00 Hommikusöök
9.00 Seminar jätkub
3. JAP piirkonna VÕIMALUSED 2015- 2021 prioriteetide, eesmärkide ja meetmete täitmisele tuginedes.
M1, M2, M3, M4
4. JAP piirkonna OHUD JA RISKID 2015- 2021prioriteetide, eesmärkide ja meetmete täitmisele tuginedes.
M1, M2, M3, M4
Seminari lõpetamine
10.30 Kohvipaus
11.00 Lahkumine hotellist