JAP juhatus 9 ja Strateegiaseminar 1

* 06.-07. juuni 2022 korraldame esimese strateegiaseminari Jõgevamaal, Mokko Maahotellis
Teemaks möödunud perioodi kokkuvõte, tänase olukorra ja muutusvajaduste kirjeldamine (SWOT analüüs).
Palume registreeruda hiljemalt 02.06.2022 lingil Strateegiaseminar1

Seminari kava:
06.juuni.22
13.00 Saabumine, lõunasöök
14.00 Seminar
Silva Anspal, Sissejuhatus. JAP piirkonna 2015- 2021 prioriteetide, eesmärkide ja meetmete (mõõdikute ja kriteeriumite) täitmisest. M1, M2, M3, M4
Maret Prits, SWOT analüüsi põhimõtted
15.45 Kohvipaus
16.15 Seminar jätkub
1. JAP piirkonna TUGEVUSED 2015- 2021 prioriteetide, eesmärkide ja meetmete täitmisele tuginedes. M1, M2, M3, M4
2. JAP piirkonna NÕRKUSED 2015- 2021 prioriteetide, eesmärkide ja meetmete täitmisele tuginedes. M1, M2, M3, M4
19.00 Õhtusöök
20.00 Arutelud vabas vormis
07.juuni.22
8.00 Hommikusöök
9.00 Seminar jätkub
3. JAP piirkonna VÕIMALUSED 2015- 2021 prioriteetide, eesmärkide ja meetmete täitmisele tuginedes.
M1, M2, M3, M4
4. JAP piirkonna OHUD JA RISKID 2015- 2021prioriteetide, eesmärkide ja meetmete täitmisele tuginedes.
M1, M2, M3, M4
Seminari lõpetamine
10.30 Kohvipaus
11.00 Lahkumine hotellist

06.06.2022 kell 18.00 Juhatuse 9
Päevakord:
1. JAP Liikmeks astumise avaldus
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
2. Ülevaade 5*Nature+ koostööprojekti õpikäigust Soome Kihniö piirkonda
Ettekandja Sille pudel, konsultant
3. Arukate külade arenguprogrammi piloottegevuste elluviimise /väikeprojektide/ juhendi muudatus
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
4. Kriilevälja küla piloottegevuste taotluse muudatuse kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
5. Lähetused – Soome lähetuse 19.-22.05.2022 muudatus ja lähetus Eesti Leader Liidu üldkoosolekule 09.-10.06.2022
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
6. Informatsioon, teated
6.1 Ülevaade maikuu tegevustest
6.2 Läti Kurzeme piirkonna õppekäigust 26.-29.06.2022
6.3 Tulevad üritused
6.4 Muud teated