JAP Üldkogu 2/2020

JAP Üldkogu 2/2020 toimub 12.oktoobril 2020 kell 14.30 Järva- Jaanis

Päevakord:
14.00 Soovijatele ringkäik Tuve Kärneriga muuseumis
14.30 Tervituskohv

15.00 Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine.
1. Registreeritud sõnavõtud
2. 2021 aasta liikmemaksu kinnitamine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. JAP 2021 Rakenduskava ja tegevusgrupi eelarve kinnitamine
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
4. Informatsioon, teated

Peale koosoleku ametliku osa lõppu järgneb arutelu – kuidas tähistada JAP-15 sünnipäeva 2021 aasta mais.

Palume oma osalusest teada anda hiljemalt 7.oktoobriks 2020.
JAP Üldkogu 12.10.2020 registreering.