Projekti “Keskpõrandale kokku” juhtrühma koosolek

01.06.2021 kell 15.30 toimub projekti “Keskpõrandale kokku” juhtrühma koosolek.
Teema
Järva-Rapla Mõisatee võrgustiku koolitusprogrammi elluviimine ja ajakava.
Osalevad partnerite esindajad, mõisatee võrgustiku eestvedaja Ivo Lambing ja koolitaja Rait Talvik.