Järvamaa Arendusorganisatsioonide Koostööseminar

Toimub 27.12-28.12.2021
Lavendel Spa Hotel seminariruum https://spahotellavendel.ee/

Osalevad Järva Arengu Partnerid, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ja Järvamaa Arenduskeskuse esindajad

27.12.2021
Saabumine
10.30 Tervituskohv
11.00 – 17.00 seminar – 2022 aasta tegevuste koosplaneerimine
Teemad:
1. Turismiteemad (KIF, messid jm tegevused)
2. Toiduteema (toidupiirkond, võrgustiku võimalikud tegevused jms)
3. Vabaühenduste koostöö (Loometalgud nagu Võrumaa Vunki Mano ja muud ettevõtmised)
13.00 Lõuna
15.30 Kohvipaus
20.00 Õhtusöök, vaba arutelu
28.12.2021
8.00 Hommikusöök
9.00 Kokkuvõte seminarist, tegevuste esialgne ajakava
10.00 Seminari lõpetamine