Kesk-Eesti giidide arenguprogramm- 1 koolituspäev

Kesk-Eesti giidide arenguprogrammi Moodul 1/1:
05.mai kell 16.00-19.00 – ZOOMis
Giidinduse uued ja tänapäevased nõudmised – Ene Sarapuu, Sirje Vällmann
Giidide uued kutsestandardid: kultuurigiid, loodusgiid, maaelulaadi giid jm – Ene Sarapuu, Monika Sooneste, Sirje Vällmann

Koolitusele on oodatud kohalikud giidid, oma maja giidid ja kõik giiditöö huvilised!
Oktoobrini kestva pika ja põhjaliku koolituse eesmärgid: Tõsta giidide ja lugude jutustajate professionaalset taset. Propageerida giidi elukutset ja võimalust maapiirkonnas ise ettevõtjana või töövõtjana tegutseda, luua soovijatele valmisolek taotleda giidi kutset. Tuua giidinduse juurde uusi inimesi ja anda tegutsevatele giididele motivatsiooni ja uusi ideid. Luua giidide võrgustik.
>>>  Vaata koolituse ajakava
 >>>  Registreeru koolitusele SIIT
Kesk-Eesti giidide arenguprogrammi korraldatakse ja rahastatakse LEADER tegevusgruppide Järva Arengu Partnerid, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ja Raplamaa Partnerluskogu koostööprojektist “Keskpõrandale kokku” koostöös Eesti Giidide Liiduga.