Meede 1.1.1 toetuse saajate INFOTUND

Meede 1.1.1 toetuse saajate INFOTUND toimub 21.04.2020 kell 15.00
Zoom.us keskkonnas. Kutse saadetakse kõigile 2020 kevadvooru taotlejatele, kelle projekt heaks kiideti.

Tutvustame  LEADER määruse nõudeid projektide elluviimisel, juhime tähelepanu tehtud eksimustele. Toimub arutelu.