Meede 2.2 toetuse saajate E-INFOTUND

Meede 2.2 toetuse saajate E-INFOTUND toimub 30.11.2022 kell 15.00
Zoom.us keskkonnas. Kutse saadetakse kõigile 2022 taotlejatele, kelle projekt heaks kiideti.

Tutvustame  LEADER määruse nõudeid projektide elluviimisel, juhime tähelepanu tehtud eksimustele. Toimub arutelu.