Meede 2.4 hindamiskoosolek

Toimub 08.02.2022 kell 15.00

Päevakord:
1. Hindamiskomisjoni esimehe valimine
2. Ülevaade taotlustest ja tehnilise kontrolli tulemused
3. Hindamise ajakava
4. Hindamisprotsess e-prias, hindamiskriteeriumid.