Paide linna mõttekoda vabaühendustele, külavanematele, külaaktivistidele

Paide linna mõttekoda vabaühendustele, külavanematele, külaaktivistidele toimub
5.jaanuar kell 17.00 Anna Vaba Aja Majas

KAVA
Vaata kava siit

Tervituskohv
* Seminari avamine, tervitused.
* MTÜ Järva Arengu Partnerid LEADER 2022 Kevadvooru tutvustus, Sille Pudel JAP konsultant. Info kodulehel https://japnet.ee.
* Kogukonna eestvedaja stipendium ja teised käesoleva aasta taotlusvoorud – KOP, KÜSK, Elo Öösalu SA Järvamaa.
* Paide linna mittetulundusliku tegevuse toetusvoorust – Karola Jaanof Paide linnavalitsus.
* 2022 aasta tegevuste arutelu koos Paide linna esindajatega.
* Muud küsimused ja aeg suhtlemiseks.
Vaata arutelu kokkuvõtet

Kontaktid:
Paide linn Karola Jaanof karola.jaanof@paide.ee 524 8695
MTÜ Järva Arengu Partnerid Sille Pudel sille@japnet.ee 5693 4839
SA Järvamaa Elo Öösalu elo@jarva.ee 5805 6658

Korraldus, seminari juhtimine: Silva Anspal silva@japnet.ee 506 4211
Vajalik eelnev registreerimine hiljemalt 03.01.2022 lingil: 22-01-05 registreering

JAP Koostööprojekt Arukate Külade Arenguprogramm.