Piiriveere Liider JAP piirkonnas

MTÜ Piiriveere Liider juhatuse ringsõit JAP tegevuspiirkonnas 18.10.2019

Kava
* 15.15 Viisu küla – Kohtume Viisu Rahvamajas /https://www.facebook.com/people/Viisu-Rahvamaja/100006639468890/
* Tutvustame JAP tegevuspiirkonda, räägime kogukonna arengule suunatud projektidest. Viisu külaseltsi tegevustest küla arendamisel ja kogukonna liitmisel räägib külavanem ja JAP juhatuse esimees Aivar Tubli
* 16.45 Hobukooli Park Equilibre MTÜ – http://hobukoolipark.ee/kogemus/projektid/leader-jap Natuke teistmoodi ja huvitav ettevõtmine.
* Sõidame mööda Roosna-Alliku keskusest (endine vallamaja, praegu Paide linna Roosna-Alliku teeninduskeskus), kui aega on vaatame JAP kontorit, oleme valmis vastama küsimustele.
17.30 Albu valla külade tuba Kaalepis – http://kaalepikyla.weebly.com/kontakt.html. Väike külatuba korteris.
Tee peal on veel üks huvitav ettevõtmine, nimelt on Järva- Madisel kogukond võtnud enda hallata endise Albu vallamaja – https://www.facebook.com/jarvamadisekulaselts/
18.00 Jäägri Villa https://jaagrivilla.ee, majutus, õhtu.

 

Korraldus: Silva Anspal, MTÜ JAP tegevjuht