Projekti Keskpõrandale kokku juhtrühma koosolek

20.01.2021 toimub Projekti Keskpõrandale kokku juhtrühma e-koosolek.
Arutletakse projekti tegevuskava teemadel:
Kesk-Eesti Mõisate kärajad
Kodu- ja hobikokad
Maakonna giidid
Avatud Talud
Käsitööturism
Messide külastus