Projekti Keskpõrandale kokku koosolek

19.02.2021 toimub Projekti Keskpõrandale kokku juhtrühma koosolek.
Teemaks Giidide ja kohalike loojutustajate koolituse korraldamine.