Revisjonikomisjoni JAP kontoris

27.01.2020 kontrollis revisjonikomisjon JAP raamatupidamist ja tegi Üldkogule ettepaneku kinnitada JAP 2020 majandusaasta aruanne.